Singularitatea creștinismului

S

Citind Cuvântul înainte a volumului Documente care stau la baza Noului Testament (Paul Barrett, Logos, 2010), am dat peste un citat interesant. Scris de către Peter F. Jensen, arhiepiscop anglican de Sydney, el evidențiează caracterul particular al mișcării creștine.

Creștinismul este un caz singular, prin faptul că pretenția sa de a revela adevărul nu se bazează pe revelații mistice particulare, adresate unui profet sau învățător (revelații care, datorită caracterului lor particular, nu pot fi verificate sau falsificate), ci pe evenimente publice care au avut loc în urmă cu vreo treizeci de generații, în Orientul Mijlociu.

Scriitorii Noului Testament afirmă că, într-un anumit moment și loc (pe care le putem preciza), Dumnezeu S-a făcut om. S-a născut, a crescut, a învățat pe alții, cu o autoritate deosebită, a fost răstignit și a înviat din morți, făgăduind că va aduce Ziua Judecății. Faptul că toate acestea s-au întâmplat ține de memoria colectivă, ele fiind înregistrate de martori oculari, ca oricare alte evenimente istorice. Unicitatea acestei pretenții de adevăr rezidă în faptul că poate fi supusă legii probatoriului, adică poate fi confirmată sau infirmată. Există dovezi pe baza cărora să luăm o decizie.

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.