Eticheta

Documente care stau la baza Noului Testament

D

Singularitatea creștinismului

Citind Cuvântul înainte a volumului Documente care stau la baza Noului Testament (Paul Barrett, Logos, 2010), am dat peste un citat interesant. Scris de către Peter F. Jensen, arhiepiscop anglican de Sydney, el evidențiează caracterul particular al mișcării creștine. Creștinismul este un caz singular, prin faptul că pretenția sa de a revela adevărul nu se bazează pe revelații mistice particulare...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.