Cele mai recente articole

Înnoire de Anul Nou

Întrucât Anul nou este începutul zilelor anului, se cuvine ca în această zi să adunăm în suflet cugetări, simţiri şi stări sufleteşti care ar putea să îndrepteze, în chip vrednic de numele de creştin, toate lucrările săvârşite de el în răstimpul acestui an. Să ne gândim puţin şi vom afla ce înseamnă Anul nou în viaţa duhovnicească. În viaţa duhovnicească, An Nou este atunci când oarecine dintre...

„Căci un Copil ni s-a născut…” – o abordare contextuală

C

Citat frecvent în aceste zile, textul din Isaia 9.6-7 este un loc comun în hristologie. Însă, tocmai datorită utilizării lui intense, acest pasaj riscă să fie scos din context, ba chiar abordat superficial. Se poate ieși din această centrifugă? Există resorturi textuale care să încadreze totuși anunțul mesianic în realitatea imediată? Putem vorbi despre un fel de „introducere ideatică” la acest...

Magii în Protoevanghelia lui Iacob

M

Scrisă – cel mai probabil – la începutul secolului II, Protoevanghelia lui Iacob furnizează cele mai multe informații necanonice despre nașterea lui Isus. Este vorba de Iacov, cunoscut în anumite tradiții creștine ca fiind fratele mai mic al lui Isus, iar altora drept fratele Său vitreg, adică fiul lui Iosif dintr-o căsătorie anterioară. Titlul Protevangelium, sau...

Credința – calea spre sanctuarul vieții

C

Credința nu este o răbufnire emoțională: nu acesta este sensul extazului. Cu siguranță, în aceasta se găsește emoție, așa cum se găsește în fiecare act al vieții spirituale a omului. Dar emoția nu produce credință. Credința are un conținut cognitiv și este un act al voinței. Credința este unitatea fiecărui element în sinele centrat. Desigur, unitatea tuturor elementelor în actul credinței nu...

„Ce să-i spun copilului meu despre moarte?”

C

Îmi scrie o mamă: „Ce să-i spun copilului meu despre moarte, cum să-i vorbesc? Dar răspunde-mi, te rog, ca pentru un copil, nu ca pentru tine”… Spune-i că moartea e un somn, ultimul somn din care ne vom trezi într-o zi ca să nu mai adormim niciodată. Spune-i că atunci nu vor mai fi nici somnul obligatoriu de după-amiază, nici teme de făcut și nici n-o să mai audă când i-e lumea mai dragă...

Creierul copiilor noștri

C

Prima perioadă: 0-6 ani: În primii şase ani de viaţă, sarcinile de dezvoltare pentru funcţiile executive au în centru inhibiţia. Copiii mici sînt învăţaţi să-şi controleze impulsurile de a plînge, de a face accese de furie, de a solicita atenţia şi de a apela la mijloace extreme pentru a obţine ceea ce doresc. Sînt învăţaţi să se exprime cu cuvintele proprii, chiar dacă sînt mînioşi. Pe măsură ce...

Exercițiu de neuitare: Jacques Maritain

E

La 18 noiembrie 1882 se năștea, la Paris, Jacques Maritain. Filosof romano-catolic, apreciat atât pentru interpretarea gândirii lui Toma din Aquino, cât și pentru propria sa filosofie tomistă. Crescut ca protestant, Maritain și-a urmat cursurile la Sorbona. Aici a fost atras de profesorii care susțineau că numai științele naturale pot rezolva problemele legate de viață și moarte. Dar, tot aici, a...

Exercițiu de neuitare: Martin Bucer

E

La 11 noiembrie 1491 se năștea, în Schlettstadt (Alsacia), Martin Bucer, unul dintre cei mai îndrăgiți reformatori protestanți. Mediator și cărturar liturgic, a rămas în istorie mai ales pentru încercările sale de a face pace între grupurile reformatoare aflate în conflict. El a influențat nu numai dezvoltarea calvinismului, ci și dezvoltarea liturgică a comuniunii anglicane.Bucer a intrat în...

O izbândă istorică: Biblia de la București

O

La 10 noiembrie 1688 era terminată tipărirea primei traduceri a Bibliei în limba română, cunoscută ca și Biblia de la Bucureşti. Textul era o sinteză a eforturilor depuse, timp de trei veacuri, de către cărturarii români din toate ţările româneşti şi considerat cel dintâi document de limbă literară, pe înţelesul tuturor românilor. Se înțelege că definitivarea lui a necesitat resurse și efort...

Cine a vorbit primul, Adam sau Eva?

C

Într-adevăr, potrivit cu ceea ce se spune la începutul Genezei, unde preasfânta Scriptură tratează despre începutul lumii, se găsește că femeia vorbise înaintea tuturor, adică Eva cea plină de prezumție, atunci când i-a răspuns diavolului care o descosea: „ne hrănim cu fructul copacilor care există în paradis; însă Dumnezeu ne-a poruncit să nu mâncăm și nici să nu ne atingem de fructul unui copac...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.