Eticheta

Biserica Primară

B

Gânduri despre Luca, evanghelistul

Bisericile răsăritene (Ortodoxă și Greco-Catolică) celebrează azi, 18 octombrie, memoria evanghelistului Luca. Așadar, e o bună ocazie să ne amintim de acest colaborator al apostolilor, unul dintre cei mai atenți martori oculari ai lucrării lui Hristos. Medic de profesie, dar și un fin observator al detaliilor, evanghelistul uimește atât prin stil, cât și prin conținut. Felul teologic de a...

RODA sau cum poți fi suspect de bucuros

O bătaie se aude în ușa dinspre pridvor. Apoi un glas, un glas bărbătesc. Cineva e afară, dar vorbește ca cei dinăuntru. „Străinul” împărtășește aceleași emoții, același limbaj. Odaia e plină de frați și surori adânciți în rugăciune. Doar Roda, una dintre slujnice, aude mișcare afară. Aleargă spre ușă dar nu scoate zăvorul. Ascultă, adulmecă și cântărește. După câteva minute este mai sigură ca...

Timotei și Tit: bravi slujitori

O parte a creștinismului (mai exact, Biserica Romano-Catolică) îi amintește azi pe Timotei și Tit, doi dintre cei mai cunoscuți colaboratori ai apostolului Pavel. Aflând, m-am gândit că ar fi potrivit să le alocăm și noi, aici, câteva rânduri. Avem aici doi dintre slujitorii de marcă ai creștinismului timpuriu, oameni recrutați din rândul frățietății, dar care ajung misionari și păstori de...

„Evanghelizare prin închinare”

Este muzica o parte a proclamării creștine? Fără îndoială! Dar dacă este, atunci în ce fel trebuie să se manifeste ea? Care sunt ingredientele obligatorii care să-i confere șansa câștigării de suflete? Ei bine, unul dintre răspunsuri îl oferă Sally Morgenthaler în cartea sa Worship Evangelism: Inviting Unbelievers into the Presence of God (Grand Rapids, 1995). Este vorba de așa...

Învierea lui Eutih

Bibliile pe vremuri aveau (și) ilustrații. Acestea aveau rolul să deschidă orizontul hermeneutic al cititorului într-o manieră plăcută și educativă. Cu secole în urmă, puțini erau știutori de carte, însă, spre deosebire de noi, cunoșteau arta privirii îndelungi, a contemplării. Imaginea – mai ales atunci când reda scene din Scriptură – era pentru ei o lume plină de semnificații...

Erezia și Biserica Primară

Filipeni 3.2 este unul dintre cele mai caustice porțiuni din epistolele pauline. De curând am meditat la pasajul cu pricina și am fost surprins de nuanțele descoperite. Am aflat, după cum vă voi împărtăși, că în spatele fiecărei metafore care-i descrie pe eretici se află o altă metaforă care sugerează Biserica lui Hristos. După cum se va vedea, există o corespondență logică, un fel de antiteză...

Koinonia în Biserica Primară (3)

Părtășia nu are doar ingrediente și dușmani. Testul din Fapte 6.1-7 ne dezvăluie noi fațete ale koinoniei creștine. Pasajul are o valoare pastorală și ecleziologică evidentă, iar cercetătorii găsesc aici fundamente pentru slujirea diaconală. Dar, dincolo de aceste elemente, secțiunea cred că precizează implicit și RIGORILE părtășiei. La o simplă lectură poți constata lucrul acesta. Numărul...

Koinonia în Biserica Primară (1)

Conceptul de koinonia este unul dintre cele mai îndrăgite din Noul Testament. Tradus îndeobște prin părtășie, conceptul se pretează unei analize teoretice dar, în egală măsură, unei aplicabilități imediate. Mai toți exegeții sunt de acord că părtășia este un tip de relație inedită. Nu poate fi pusă în aceeași categorie cu întâlnirile sociale, cu anumite consensuri și nici cu momentele când...

Biserica Primară (în viziunea dr. Bilezekian)

Pentru că sărbătoarea Cincizecimii ne este încă proaspătă în minte, vă ofer viziunea profesorului Gilbert Bilezekian asupra Bisericii Primare. Cuvintele redate mai jos au fost rostite la finalul unui curs la care participa – destul de plictisit – unul dintre cei mai prolifici slujitori contemporani: Bill Hybels. După cum vom conclude, tabloul creionat de profesor a avut un impact...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.