UNITATEA PRIMILOR CREȘTINI la RVE

U

Începând de azi, în fiecare joi (ora 9.00, reluare 21.00), Radio Vocea Evangheliei Oradea va transmite o nouă serie de predici intitulată: „Unitatea primilor creștini”. Aceste mesaje – care se vor întinde până în pragul sărbătorilor de iarnă – se vor inspira din trei locuri din Faptele Apostolilor: 2.42-47; 4.32-35 și 5.12-16.

După cum v-ați dat seama, aceste texte biblice descriu viața bisericii din Ierusalim. Născută în Ziua Cincizecimii, formată din mii de oameni încă de la inaugurare, părtașă la minuni extraordinare, această biserică rămâne peste timp un fel de etalon. Fiind o expresie istorică a Împărăției lui Dumnezeu, nici ea n-a fost perfectă, însă a fost autentică și relevantă, iar firul roșu ce străbate întreaga relatare este acest împreună. Suntem uimiți să vedem câtă coeziune exista în această comunitate. Reușeau să se adune în același loc, să fie pătrunși de același duh și să năzuiască spre aceleași idealuri. Deși iudaismul începea să aibă poziții tot mai adverse, iar păgânii la fel, acești oameni anonimi dar uniți reușeau să scrie o altfel de istorie.

Se cuvine să ne întrebăm ce i-a ținut pe aceștia împreună? Care să fie elementele definitorii ale acestei unități spectaculoase? Fără îndoială că nu avem de-a face cu o lucrare omenească, dar e la fel de adevărat că există anumite elemente detectabile. De-a lungul acestor mesaje vom identifica aceste elemente, arătând că unitatea creștină adevărată nu vine din neant. Ea nu este suspendată în istorie și nici nu depinde în totalitate de emoții. Dimpotrivă, ea are un conținut detectabil, ingrediente care pot fi formulate și explicate, precum și o logică spirituală. Ne vom uimi constatând că Biserica Primară făcea lucruri atât de simple, dar le făcea cu un entuziasm nemaiîntâlnit. De aici puternica ei mărturie și imensa cuprindere a realității.

La bună și ziditoare auzire!

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.