Scrisoare (de)spre Halloween

S

Federația Organizațiilor Ortodoxe Pro-Vita (București) și Asociația Bucovina profundă (Suceava) au trimis o amplă scrisoare d-nei ministru Ecaterina Andronescu. Un adevărat memoriu (6 pagini), materialul este un protest la adresa sărbătorii de Hallween în spațiul public, mai exact în școli.

Mulți dintre români au preluat, de câțiva ani, Halloween-ul, macabra sărbătoare occidentală, care sub masca unor distracții, este o veritabilă invocare a demonilor și a făpturilor infernale – se spune în deschiderea scrisorii. Se cere, prin urmare, interzicerea oricărei manifestări de gen din spațiul școlilor românești. Semnatarii aduc și argumente comparative. Rusia este dată ca exemplu de verticalitate și credință. Interzicând această sărbătoare, liderii Bisericii Ortodoxe Ruse au dat dovadă de curaj și justețe dogmatică.

Memoriul face apel inclusiv la Legea Educației Naționale care conține prevederi clare privind păstrarea identității naționale și a valorilor culturale ale poporului român în unitățile de învățământ fiind strict interzise activitățile care pun în pericol moralitateași integritatea fizică și psihică a copiilor și cadrelor didactice.

În fine, semnatarii consideră că promovarea Halloween-ului afectează pe termen lung sănătatea spirituală și morală a elevilor din România. Statisticile privind violența sunt deja alarmante: agresivitatea de toate tipurile, comportamentul delicvențional, maturizarea prematură și îngrijorătoare a elevilor noștri a devenit o notă comună a școlilor. Pe acest fond, falsa sărbătoare de împrumut nu face decât să înrăutățească situația.

Ce să spunem?! Lăudabilă inițiativa acestor două organizații. Dincolo de tenta militant ortodoxă, o împărtășesc și eu. Cred că Halloween-ul vine mai degrabă din zona malefică a existenței, o urmare pală a cranavalurilor medievale. Măștile hidoase ce sunt purtate azi de copiii din toată lumea (creștină) au putere de simbol. Ar fi interesantă o discuție din mai multe unghiuri pe acest subiect. Tocmai de aceea a-L sărbători pe Hristos în inimile noastre, a-L înălța ca Domn este cel mai curat și mai cinstit lucru.

comentarii

  • „Cred că Hallween-ul vine mai degrabă din zona malefică a existenței […] Măștile hidoase ce sunt purtate azi de copiii din toată lumea (creștină) au putere de simbol”

    Superb!

De Ghiță Mocan

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.