Cristologie la firul ierbii

C

Paul Johnson este un autor tot mai îndrăgit și în România. O parte din cărțile lui – precum Intelectualii; O istorie a lumii moderne; Creatorii; O istorie a evreilor – au dobândit deja o anumită notorietate. Cu bucurie semnalez o nouă apariție editorială ce-i poartă semnătura: Viața lui Isus povestită de un credincios (Humanitas, 2012). Am postat AICI un fragment din carte în euforia lecturii, însă acum doresc să-i aloc o recenzie mai cuprinzătoare.

Depășind cu ceva 200 de pagini, lucrarea poate fi percepută drept o lucrare de cristologie. După cum se anunță în titlu (povestită de un credincios), nu e vorba de un tratat minuțios și nici de o lucrare polemică. Ițele cristologiei academice sunt ocolite cu grijă, lăsând la iveală doar parfumul vieții de zi cu zi a Mântuitorului. Biograf prin excelență, istoric fin, Paul Johnson se apropie de persoana lui Isus cu o atitudine reverențioasă și analitică. Câteva lucruri ar fi de apreciat:

1. Autorul rămâne fidel materialului canonic în prezentarea evenimentelor. Deși admite existența apocrifelor și a ajustărilor istorice privitoare la biografia Mântuitorului, rămâne sub autoritatea Evangheliilor. Nu ne îndoim de lecturile ambundente ale lui Johnson, dar apreciem chibzuința cu care se rezumă la esențial.

2. Autorul reușește o contextualizare de excepție. Locurile, obiceiurile și oamenii sunt portretizate în culori vii, atrăgătoare. Imaginația cititorului este ademenită într-un mod constructiv. Ținuturi nefamiliare nouă sunt aduse atât de aproape, iar odată cu ele însăși viața Mântuitorului. Viața avea și atunci complexitatea ei, iar Iudeea avea farmecul ei specific. A înțelege cadrul în care s-a născut, a predicat și a pătimit Isus înseamnă foarte mult.

3. Autorul propune o interpretare a evenimentelor. Cum era de așteptat, Johnson nu se rezumă la o simplă prezentare, la o cronologie seacă. Fiecare detaliu este oferit într-o notă personală, profundă și directă. Totul – atât cuvintele, cât și faptele lui Isus – trebuie să aibă o semnificație dincolo de faptul în sine. Această semnificație trebuie decodată corect și cu cea mai bună atitudine.

Scrisă cu inima, această carte poate fi savurată de orice creștin, indiferent de confesiune. Departe de a zgândări tot felul de preconcepții, Paul Johnson face o sinteză biografică ziditoare. Nu se adresează specialistului, ci omului care citește în mod curent Biblia și care merge la biserică în mod constant. Acesta (dar și specialistul) va găsi în paginile ei noi perspective. Stilul este îmbietor dar și riguros totodată. Ca să încheiem odată cu autorul, vom spune și noi: Mesajul creștinismului este: fă cum a făcut Isus. De aceea biografia Lui, în înspăimântătorul nostru secol XXI, este atât de importantă. Trebuie s-o studiem și să învățăm.

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.