Teologie și adorare: Epistola către Efeseni

T

Lucrare de sinteză și concizie, Epistola către Efeseni abordează o varietate de doctrine creștine. Recomandată deopotrivă începătorilor în credință, dar și celor deja avansați în studiul Scripturii, această scriere paulină continuă să exercite o influență majoră asupra Bisericii. Asimilarea noilor convertiți, suveranitatea divină, voința umană liberă, războiul spiritual, închinarea comunitară, formarea spirituală, rolul soților în viața de familie, tentația sincretismului, valoarea rugăciunii, natura puterii spirituale și influența vicleană a demonilor – sunt doar câteva subiecte mereu actuale, provocări de care creștinismul contemporan nu este scutit.

Pentru a ne veni în ajutor, o analiză excelentă ne stă acum la îndemână: Comentariu exegetic al Noului Testament: Efeseni, ieșit din condeiul unuia dintre cei mai prestigioși bibliști contemporani: Clinton E. Arnold. (trad. Verlan Octavian, Noua Speranță, Timișoara, 2020). Autorul este și edidtorul-șef al întregii serii, dar și un prolific analist al teologiei pauline. Profesor de limba și literatura Noului Testament la Talbot School of Theology din Miranda (California), distins cu diferite poziții în societatea academică mondială, supraspecializat (post-doctoral) inclusiv în universități europene, C. E. Arnold ne oferă și de această dată un comentariu excelent.

O lectură antentă a cărții ne introduce în principalele patru teme ale Epistolei către Efeseni: (1) puterea superioară a lui Dumnezeu asupra puterilor spirituale; (2) unitatea dintre evrei și neamuri prin Isus Hristos; (3) încurajarea creștinilor neevrei să trăiască vieți sfinte înaintea lui Dumnezeu; și (4) îndemnul pentru credincioși să fie înrădăcinați în cunoașterea noii lor identități în Hristos Isus. Prin toate acestea răzbate grija pastorală a apostolului, preocuparea lui pentru acuratețe dogmatică pe de o parte și unitate frățească pe de altă parte. Avem aici un tratat cu finalitate eclesiologică, pentru că la ce ar folosi acribia științifică fără o aplicare a ei în comunitatea de credință.

Tehnic vorbind, autorul urmează aceeași abordare precum celelalte comentarii din serie. Încadrarea textului printr-o contextualizare atentă este faptul care te surprinde în mod plăcut la început. Apoi avem „spectacolul exegetic” prin analiza cuvintelor și a structurii textuale, printr-un apel consistent la limba originală și traiectoriile hermeneutice aferente. Nu în ultimul rând, avem parte și de aplicații binevenite pentru fiecare paragraf, astfel încât cei care predică Evanghelia să poată ajunge mai ușor la învățătura concretă.

De remarcat, ca un plus, acele casete inserate în textul comentariului care aprofundează elemente particulare sau cuvinte ce necesită mai multă analiză. Acestea întregesc în mod fericit demersul exegetic, oferind volumului o greutate suplimentară și răspunzând astfel dilemelor celor mai avansați în studiul Noului Testament.

Se recomandă, evident, slujitorilor Bisericii. Dar nu numai lor. M-aș bucura să aud tot mai des de laici iubitori de Scripturi care, pe lângă profesia lor de bază, citesc și asemenea materiale oarecum de specialitate. Ce încântare ar trebui să fie pentru orice lider spiritual să aibă în propria comunitate o majoritate informată și profund interesată. În cele din urmă, avem aici o unealtă indispensabilă unei înțelgeri adecvate a epistolei și un îndrumător elegant spre sensurile mai înalte ale Cuvântului scris.

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.