Trei zile hotărâtoare

T

Însumânt peste 1400 de pagini, cele două volume semnate de Raymond E. Brown, apărute în limba română sub titlul: Moartea lui Mesia. Din Ghetsemani până la mormânt (Sapientia, Iași, 2012, respectiv 2017), ne invită la meditație. Reputatul biblist catolic face un adevărat tur de forță prin literatura de specialitate, oferindu-ne o monumentală lucrare de sinteză.

Alcătuite din patru acte, volumele sunt văzute ca o operă unitară, după cum urmează: (1) Isus se roagă și este arestat în grădina Ghetsemani pe muntele Măslinilor, dincolo de Cedron (scena I: Isus merge în acel loc și se roagă; scena II: Isus este arestat); (2) Isus în fața autorităților iudaice (scena I: Procesul/Interogatoriul înn fața autorităților iudaice; scena II: Batjocura/Abuzul lui Isus; Renegările lui Petru; Iuda); (3) Isus în fața lui Pilat, guvernatorul roman. (4) Isus este răstignit pe Golgota și moare, apoi este înmormântat în apropiere (scena I: Isus este răstignit și moare; scena II: Isus este înmormântat).

Fiecare secțiune este abordată într-o manieră clasică: traducere, comentariu, analiză. Autorul se slujește cu dibăcie de toate resursele aferente, de la ediții grecești până la cele mai recente exegeze. Biblist învedereat pe plan mondial, pătrunde – pe calea etimologiei și a hermeneuticii – până la ultimele consecințe ale cuvintelor biblice. Sesizează cu acribie diferențele dintre Evanghelii, însă reușește să le și armonizeze, oferind variante pertinente de interpretare. Ca o întregire, Brown face apel și la informațiile furnizate de scrierile apocrife, extrem de importante pentru studiul Noului Testament.

Intimidantă prin lungime și elaborare, cartea este totuși ușor de citit. Aș recomanda-o inclusiv cititorilor interesați ai Scripturii, aceia care caută informații suplimentare, fie de context, fie de teologie. Pentru slujitorii Cuvântului aș zice că e lectură obligatorie. Dezbaterea propusă, felul în care sunt puși în relație diferiți autori, recursul permanent la original și multe altele, sunt argumente suficiente. Predicarea unor texte de o asemenea importanță teologică și impact emoțional presupune o prealabilă și doctă informare. Acordând atât de mare atenție (exegetic vorbind) unei perioade așa de scurte (trei zile), lucrarea se ridică deasupra oricărui comentariu biblic. Aceasta pentru că discută mult mai pe larg anumite chestiuni (chiar polemice), pe care comentatorii – din lipsă de spațiu – doar le amintesc. Comprehensivă și profundă, lucrarea este indispensabilă oricărui iubitor de Scriptură.

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.