Eticheta

istorie

i

Implicațiile Marii Uniri…

Crearea României Mari a avut un impact considerabil asupra imaginarului istoric al românilor și, în bună măsură, a impus o anume orientare chiar printre istoricii de meserie. A câștigat teren interpretarea „unitară” a trecutului, izvorâtă din convingerea că momentul 1918 înseamnă încununarea necesară și obiectivă a întregii istorii anterioare. Alăturarea tuturor provinciilor românești într-un...

Noutatea creștinismului

Creștinismul ne-a schimbat radical concepția despre lume. Naturalismul greco-latin, acest păgânims legat de afirmarea existenței mai multor zei născuți din lume, este urmat de o altă viziune. Mesajul Evangheliei dă la iveală o altă ordine, transformă cu totul concepția anterioară despre divinitate: o divinitate una și doar una, desăvârșită, transcendentă, fără de sfârșit, creatoare, ia locul...

Istoria și neputința islamului

Islamul, care în cele din urmă a câștigat premiul cel mare, a fost o comunitate care s-a extins din secolul VII până în secolul XVII, dar niciodată una dinamică. ÎNtr-un fel, acest lucru este surprinzător. Islamul a avut de la bun început avantaje tehnice și intelectuale de invidiat, de care Occidentul ducea o lipsă flagrantă. În expansiunea lor uimitoare, arabii și-au îngăduit să fie slujiți de...

Femeia și sfârșitul Occidentului

Cu ocazia lansării cărții Sfârșitul Occidentului?, autorul Lucian Boia ne oferă o lectură cu miez. Este vorba de o contramitologie ce o are în centru pe femeie ca epicentru al modificărilor culturale din ultimele decenii. După cum puteți viziona, istoricul român se joacă ilustru cu noțiuni de antropologie, strecurând o fină ironie în discurs. Emanciparea femeii este privită în contextul lui...

O eră americană?

Suntem acum într-o eră americană. Pentru a înțelege această eră trebuie să înțelegem Statele Unite, nu numai pentru că sunt atât de puternice, dar și pentru că au o cultură care se va răspândi și-și va lăsa amprenta asupra lumii. La fel cum cultura franceză sau cea britanică au influențat lumea cât timp s-au aflat la putere, la fel și cultura americană, așa tânără și barbară cum este ea acum, va...

„Zi-le oameni și dă-le pace!“

Nici un neam de oameni nu-i mai bun sau mai rău, nici unul mai inteligent ori mai prost; unul e mai aşa, altul, mai alminterea; dar, la urma urmelor, toţi sunt la fel. Zi-le oameni şi dă-le pace! Aşadar, să nu ne mai facem inimă rea şi spaimă gândindu-ne că lumea românească ar fi mai stricată decât altele. Nu, hotărât; neamul acesta nu e un neam stricat; e numai nefăcut încă; nu e pân-acuma...

Ortodoxia, Catolicismul și Protestantismul

Ortodoxia pune accentul pe contactul colectiv, teluric, cu Dumnezeu, ca un atașament aproape fizic față de lumea supranaturală. În catolicism, mântuirea individuală prin opere dobândește mai multă importanță, dar aici individualismul e puternic temperat de simțul ierarhiei și al organizării pe care Biserica Romei l-a moștanit de la imperiu și care rămâne una dintre caracteristicile sale dominante...

Cristologie la firul ierbii

Paul Johnson este un autor tot mai îndrăgit și în România. O parte din cărțile lui – precum Intelectualii; O istorie a lumii moderne; Creatorii; O istorie a evreilor – au dobândit deja o anumită notorietate. Cu bucurie semnalez o nouă apariție editorială ce-i poartă semnătura: Viața lui Isus povestită de un credincios (Humanitas, 2012). Am postat AICI un fragment din carte în euforia...

Ecumenismul din perspectivă ortodoxă

Am găsit un iutub despre ecumenism. Atenție, este viziunea ortodoxă asupra ecumenismului. După cum veți vedea, ortodoxia este privită ca o victimă istorică a catolicismului. Ce vă pot asigura este că, urmărind materialul, vă puteți face o idee despre optica ortodoxă pe marginea subiectului.

Viața între mimetism și originalitate

În istoria generală a artei, periferiile sunt adesea sediul a două fenomene contradictorii. Pe de o parte provincialismul, imitația și tot ceea ce face ca arta periferiilor să fie reflexul palid și timid al producțiilor triumfătoare ale centrului. Pe de altă parte, o potențialitate de inovație și de ruptură, pentru că regulile își pierd din forță la granițe și pentru că simplul sentiment de a fi...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.