Eticheta

Sandu Tudor

S

„Viața este o răpire-n Duh”

Viața este o răpire-n Duh Salt de trei extazuri rourat. E vederea cea octavă  Îndrăznită către fața nevăzută de safir Este vin de sânge preacurat Dintr-al gralului ceresc potir.   Și-mbătarea trează  Dăruită cu-nălțimi de albe-ntuncimi Viața este alăută-n bucurie Ca extazul lui Moisi cel de la rug, Ca răpirea din Horeb a lui Ilie, Viețuit cu pâine de herup.   Poartă spinii învierii...

„Ultimul salt al vieții”

Omul care a ajuns bătrânețea trebuie să-și dea seama de aceasta. Îndeosebi bătrânul trebuie să ajungă la cunoștința rostului vârstei lui. Viața are un sens în toate ale sale, prin urmare și în ceea ce privește bătrânețea. (…) Bătrânul trebuie să-și primească cu elan ultimul său stadiu, și să-l facă rodnic. Bătrânețea e tocmai pregătirea pentru ultimul salt al vieții, bătrânețea deschide...

Pictură, teologie și martiraj: o trilogie posibilă

Se naște în Capitală la sfârșit de secol XIX (anul 1896). Publică sub pseudonimul literar al lui Alexandru Teodorescu, iar numele monahale sunt: Agaton (Mănăstirea Antim) și Daniil de la Rarău. Probabil v-ați dat seama… este vorba de Sandu Tudor. După o perioadă de ascensiune miliară, Sandu Tudor ajunge la Academia de Arte din București, unde studiază cu sârg vreme de trei ani. Este...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.