Eticheta

gânduri profunde

g

Întrebarea săptămânii (42)

Dar dacă această împărăție blajină, acest cerc deschis, aceste dealuri și păduri inundate de lumina soarelui, această laudă a culorilor, a frumuseții și a luminii, nu sunt altceva decât revelarea a ceea ce este dincolo de moarte: o fereastră spre eternitate?
(Alexander Schmemann)

Fără jucări, nimicuri, lucruri comune sau josnice

Dacă aș mai avea un singur mesaj de rostit lumii acestea, ar fi următorul: Oh, fie ca toate duhurile să fie preocupate cu Hristos! Haideți să nu ne ocupă singuri prea mult cu jucări sau cu nimicuri, cu lucruri comune sau josnice, ci să privim la Isus. Cu siguranță, Hristos este de ajuns să ne umple gândurile, tânjirile, nădjdiele, iubirile, bucuriile, sau orice este înlăuntrul nostru sau în afara...

Întrebarea săptămânii (29)

De ce omenirea are momente de grea descumpănire, de lipsă de rațiune și luciditate și recurge necugetat la propria autodistrugere? De ce politica și nu știința sau tehnocrația? De ce în construcția unei autostrăzi trebuie să hotărască politicul și nu economicul? De ce nostalgia carnagiului și nu religia iertării? De ce scuze mizerabilei clase politice pentru legile emise și atrocitățile comise și...

Întrebarea săptămânii (18)

Ce putem cunoaște? De ce există ceva pe lume? De ce n-ar fi nimic?
Ce s-ar cuveni să facem? De ce să facem ceea ce facem? De ce și în fața cui suntem până la urmă răspunzători?
Ce putem spera? De ce ne aflăm aici? Ce ni se întâmplă?
Cine o să ne dea curajul să înfruntăm viața sau să înfruntăm moartea?
(Hans Küng)

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.