Fără jucări, nimicuri, lucruri comune sau josnice

F

Dacă aș mai avea un singur mesaj de rostit lumii acestea, ar fi următorul: Oh, fie ca toate duhurile să fie preocupate cu Hristos! Haideți să nu ne ocupă singuri prea mult cu jucări sau cu nimicuri, cu lucruri comune sau josnice, ci să privim la Isus. Cu siguranță, Hristos este de ajuns să ne umple gândurile, tânjirile, nădjdiele, iubirile, bucuriile, sau orice este înlăuntrul nostru sau în afara noastră. Nuai Hristos cuprinde circumferința întregii noastre fericiri; Hristos este perla ascunsă în ogorul întins al Cuvântului lui Dumnezeu; Hristos este ținta întregii Scripturi; toate lucrurile și persoanle din lumea veche au fost prefigurări ale Lui, toți proorocii L-au prevestit pe El; întreaga dragoste a lui Dumnezeu trece prin El, toate darurile și harurile (roadele) Duhului curg din El, ochii lui Dumnezeu sunt concentrați asupra Lui și toate planurile Lui, atât din cer, cât și de pe pământ, se întâlnesc în El. Marele plan al lui Dumnezeu este acesta: „spre a-Și uni iarăși într-unul în Hristos, toate lucrurile: cele din ceruri și cele de pe pământ” (Ef. 1.10).

(Isaac Ambrose)

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.