Întrebarea săptămânii (29)

De ce omenirea are momente de grea descumpănire, de lipsă de rațiune și luciditate și recurge necugetat la propria autodistrugere? De ce politica și nu știința sau tehnocrația? De ce în construcția unei autostrăzi trebuie să hotărască politicul și nu economicul? De ce nostalgia carnagiului și nu religia iertării? De ce scuze mizerabilei clase politice pentru legile emise și atrocitățile comise și acuzele sărbanilor, săracilor, neîndreptățiților care-și cer drepturile lor?

(Vintilă Anastasescu)

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.