Eticheta

misticismul creștin

m

A fugi de tine însuți

Adevăr grăiesc, că dacă nu fugi, înainte de toate, de tine însuți, atunci, oriîncotro vei fugi, vei găsi peste tot doar vrăjmășie și nemulțumire. Cei ce caută liniștea sufletească în lucrurile exterioare – fie în anumite locuri sau comportamente, fie în anumite fapte sau la anumiți semeni, printre străini ori în sărăcie și smerenie, care, toate, oricât de mărețe sau oricum ar fi ele, sunt...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.