Chemarea poruncilor

C

Probabil se întâmplă și altora. Mie îmi ies în cale adesea chiar cărțile care-mi trebuie. Asemenea unor întâlniri inopinante cu persoane speciale, anumite cărți îmi cad în mână – cum se spune – la momentul potrivit. Așa am pățit și zilele astea când am dat peste Păzirea celor Zece Porunci scrisă de J. I. Packer și apărută la Editura Casa Cărții (Oradea, 2010). Pregătesc o serie de predici din cele Zece Porunci, iar cartea de mici dimensiuni a lui Packer a fost pentru mine un mare ajutor.

Subiect desuet în bună măsură, analiza exegetică a Decalogului nu e o sarcină ușoară. Provocarea înzecită a Legii lui Dumnezeu ne izbește frontal, într-o lume care se degradează tot mai mult. Autorul dă dovadă de forță și curaj, trecând cele Zece Porunci prin filtrul Noului Testament și apoi aplicându-le vieții cotidiene. Pornind de la întâlnirea tânărului bogat cu Isus, întâlnire care repune pe tapet respectarea poruncilor, Packer arată cum esența Legii vechitestamentale nu intră în conflict cu spritul noutestamental. Caracterul normativ al acestor precepte nu-și pierde în nici un fel din valabilitate în spațiul Bisericii. Apelul pe care Isus Însuși l-a făcut la Decalog, discursurile Sale moralizatoare și rigurozitatea Lui implacabilă dovedesc în mod suprem acest fapt.

Teocentrice, etice și relaționale, poruncile din Exod. 20 reprezintă fundamentul vieții de credință. Acceptate în mod liber, ele se cer îndeplinite într-un climat devoțional. Adevăratul credincios le va respecta cu drag, ba chiar cu entuziasm. Deși antinomia societății noastre se vede cu ochiul liber, Biserica lui Hristos este chemată la ascultare. Sacralitatea vieții, a relațiilor intime și a atitudinilor trebuie raportate în mod ultim la Dumnezeu. Fără El moralitatea noastră este omenească, laicizată.

Recomand cu drag această carte. Se pretează unei lecturi rapide și nesolicitante. Atinge acolo unde e cazul și chestiuni legate de bioetică. Are o privire suficient de panoramică pentru a nu-i scăpa nimic esențial. Decalogul se redesenează aici în tușe sobre dar atrăgătoare în același timp. J. I. Packer face încă o dată dovada erudiției și conciziei cu care ne-a surprins mereu. Sincere aprecieri!

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.