Ce este omul?

C

Sub acest titlu a apărut în românește lucrarea lui Wolfhart Pannenberg. La acesta i se adaugă se adaugă și subtitlul: Antropologia actuală în lumina teologiei. Apărută la editura Herald (București) în colecția Fiat lux, această carte face oarecum dreptate unui mare autor. Prea puțin cunoscut publicului român, Pannenberg este unul dintre exponenții de vârf ai filozofiei și teologiei protestante germane. Sincere aprecieri editorului și celor care au lucrat la traducere.

Înscrisă în zona de acum clasică a antropologiei creștine, lucrarea este o izbândă veritabilă. Autorul vede antropologia ca și confluența mai multor științe. Unite sub același stindard, științele umaniste (în special psihologia, filozofia și teologia) încearcă să dezlege misterul omenității. Subiect peren, omul continuă să fascineze prin postura sa cosmică și socială. El însuși un univers, dar plasat într-un univers și mai mare, omul nutrește mereu năzuința către dincolo. Ancorat prin simțuri în realitatea înconjurătoare, el nu va fi niciodată satisfăcut pe deplin de ea. Plăcerea – în orice doză ar fi – rămâne mereu insuficientă, iar transcederea se va impune cu necesitate.

Folosindu-se de studiile clasice, Pannenberg reușește să facă o sinteză ilustră. Totul se naște din conștiența de sine a omului și apoi continuă cu elaborările mentale tot mai sofisticate. Întrebările esențiale sunt plasate în termenii normalității: Dumnezeu ne-a făcut așa. A ne pune întrebări despre originea, viețuirea și finitudinea noastră este un lucru imperios necesar. Aici însă intervine revelația. Ceea ce se arată doar intuitiv la nivelul gândirii, capătă consistență prin revelația creștină. Spre deosebire de oricare tradiție religioasă, creștinismul este capabil să răspundă coerent la întrebările omului.

Departe de a face o apologie ieftină, autorul punctează marile adevăruri cu erudiție și o oarecare candoare. Provocarea tehnologiei își are și ea locul binemeritat. Modificând substanțial viața omului mdern, tehnologia este un subiect recurent în studiile antropologice. Soluția propusă aici se situează între demonizarea fenomenului și înghițirea lui cu tot cu oase. Lucrurile trebuie alese cu băgare de seamă, ne instruiește elegant autorul. Noul nu trebuie să avanseze anihilând tradiția, dar nici tradiția nu trebuie impusă habotnic. Un echilibru în toate e de dorit și poate aceasta este ideea întregii prezentări. Cred că lectura acestei cărți ajută pe mai multe planuri. Cred că deschide orizonturi la care se poate să nu vă fi gândit, sau lărgește orizonturi mai vechi rămase în uitare. Este o carte care-l introduce pe Pannenberg publicului larg și o face cu stil. Lectură plăcută!

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.