Eticheta

Wolfhart Pannenberg

W

Neajunsul de a fi modern

Înțeleg prin modernitate decalajul de la primele descoperiri științifice până în prezent. Convențional, tot ce se situaează înaintea acestui răstimp, vom considera a fi premodernitate. Sigur, împărțirea este de ordin metodologic, pentru că însăși problema periodizării este greu de definit. Totuși, în raport cu tot ce s-a întâmplat înainte, modernul este o specie aparte și care se definește tot...

Reflecție la minut

Cam așa am putea intitula ceea ce se întâmplă de câteva luni la Radio Vocea Evangheliei – Timișoara. În fapt, scurta mea intervenție se livrează sub titlul: Minutul de reflecție. S-a născut într-o discuție amicală avută cu o truditoare a Domnului, Cristina Olariu. Implicată activ la RVE, meticuloasă și cu spirit de inițiativă, Cristina a reușit să mă convingă. Am selectat anumite maxime de...

Ce este omul?

Sub acest titlu a apărut în românește lucrarea lui Wolfhart Pannenberg. La acesta i se adaugă se adaugă și subtitlul: Antropologia actuală în lumina teologiei. Apărută la editura Herald (București) în colecția Fiat lux, această carte face oarecum dreptate unui mare autor. Prea puțin cunoscut publicului român, Pannenberg este unul dintre exponenții de vârf ai filozofiei și teologiei protestante...

Capcanele timpului liber

Noul curs al dezvoltării sociale, care a ieșit la iveală odată cu reducerea timpului de lucru în industrie, oferă în această privință șanse care în epocile anterioare au rămas inaccesibile. Noul timp liber trebuie organizat uman. Această sarcină poate fi ratată. Atunci când în oameni nu sunt trezite și cultivate nevoi mai profunde, timpul liber este irosit cu simpla distracție. Acest lucru este...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.