Eticheta

Secret arzător

S

Zbaterile tinereții

Era unul dintre acei tineri ale căror chipuri atrăgatoare le aduc multe succese, veșnic gata la noi întâlniri și experiențe: veșnic doritori să se arunce în necunoscutul unei aventuri, tineri pe care nu-i surprinde nimic, pentru că, pândind, cu calcul toate, nu le scapă din vedere nimic erotic, căci prima lor privire prinde ce e senzual în fiecare femeie, cercetează totul nefăcând nici o...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.