Eticheta

non-verbal

n

Subtilitățile unei conversații

Întotdeauna când discut cu cineva au loc două conversații. Prima se desfășoară la suprafață; discutăm despre politică, despre muzică sau despre ce ne vine. Cealaltă se desfășoară la un nivel mai profund, la nivelul inimii, și inima mea comunică ori că-mi place persoana cu care discut ori că nu-mi place. Dumnezeu vrea ca ambele conversații să fie sincere. Altfel spus, se așteaptă de la noi să...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.