Eticheta

Îndemn la simplitate

Omul civilizat (versiunea E. Bernea)

Scriam cândva o scurtă biografie a lui Ernest Bernea. Am rămas oarecum legat de gândirea acestui om. Luciditatea lui, capacitatea cu care reușește să-și aștearnă gândurile mi se par fascinante. Citatul de mai jos este desprins din Îndemn la simplitate (1939), o lucrare interbelică de mare rafinament. Este, în fond, o critică la adresa modernității, o modernitate ce nu se mai regăsește pe sine...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.