Setea de Dumnezeu

S

Pe cât de nepotolită este la Moise setea de dreptate și de ideal, pe atât de nepotolită este setea lui de Dumnezeu. În nici o experiență metafizică limita condiției umane nu a fost mai mult salvgardată decât în aceea a lui Moise. Vocația sa profetică a fost, într-adevăr, extraordinară și eminentă. Ea l-a condus foarte aproape de Dumnezeu, cu care a fost intimul, interlocutorul, iar versetele biblice care îl descriu sugerează o existență situată mult peste normele terestre. Totuși această existență, orict de apropiată ar fi de Dumnezeu, nu rămâne, în mod esențial, mai puțin alta, diferită de aceea a lui Dumnezeu. Nu se operează nici o identificare între Moise și absolutul Divin, nici prin intermediul unei întrupări, prin acela al unei fuziuni, printr-o înălțare. Așa o reclamă structura dialogală a profeției biblice. Bilocația metafizică este aici integral respectată. Dialogul lui Dumnezeu cu Moise a fost mai strălucit prin limpezime sonoră decât cu ceilalți profeți; aceasta a apropiat totuși două ființe, radical diferite.

Extras dintr-o carte de mici dimensiuni dar de mare profunzime: Moise și vocația iudaică, de André Neher (Hasefer, 2002). Mereu am avut senzația că această carte a trecut parcă neobservată, deși merită cel puțin o lectură. Marele ebraist de la Strasbourg, implicat activ în mișcarea sionistă de la începuturile ei, ni-l apropie pe Moise într-o manieră aparte.

Atașamentul gândirii evreiești față de marele profet și legiutor este cunoscut. Totuși, Neher face un pas mai departe, arătându-ne de ce Moise a dobândit această receptare. Marile calități pe care Dumnezeu le-a pus în el și care au fost apoi încercate în focul pustiei sunt definitorii. Personal nu știu să existe în limba română o carte privitoare la acest personaj mai profundă și mai erudită. Merită căutată și aprofundată.

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.