„Trebuie să auzi…”

T

Stăruie în cateheze! Chiar dacă vor ține multă vreme cuvântările noastre, totuși mintea ta să nu obosească vreodată! Primești arme contra puterii celei potrivnice; primești arme contra ereziilor, contra iudeilor, samarinenilor și păgânilor. Ai mulți dușmani, dar ai multe săgeți! Contra multora trebuie să-ți îndrepți sulița. Ai nevoie să înveți cum să arunci cu sulița în elin, cum să te lupți cu ereticul, cu iudeul și samarineanul. Armele sunt pregătite, iar sabia Duhului cu totul pregătită. Dar trebuie să întinzi și mâna dreaptă cu bună intenție, ca să porți războaiele Domnului, ca să birui puterile cele potrivnice, ca să ajungi nebiruit de nici un atac eretic…Închipuie-ți catehizarea ca pe o casă! Dacă nu vom săpa adânc pământul și nu vom pune temelie, dacă nu vom încheia casa, după toată regula, cu legăturile zidirii, ca să nu rămână vreun loc gol și să se strice clădirea, atunci nu-i niciun folos de osteneala de mai înainte. Ci trebuie să punem, după regulă, piatră pe piatră, să cadă muchie pe muchie, îndepărtând tot ceea ce este nefolositor. Astfel, deci, trebuie să se zidească o clădire bună. În chip asemănător îți oferim pietrele cunoștinței. Trebuie să auzi învățăturile despre Dumnezeu cel viu; trebuie să auzi învățăturile despre judecată; trebuie să auzi învățăturile despre Hristos; trebuie să auzi învățăturile despre înviere. 

(Cateheze, de Chiril al Ierusalimului, EIBMBOR, București, 2003)

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.