Eticheta

Hasefer

H

„Marșul destinului înaintând inexorabil”

Evreii erau, mai presus de orice, istorici și Biblia este în mod esențial o scriere istorică de la început până la sfârșit. Evreii și-au dezvoltat capacitatea de a scrie povestiri istorice concise și dramatice cu o jumătate de mileniu înaintea grecilor, și întrucât adăugau permanent elemente noi consemnărilor lor istorice, au ajuns la un simț profund al perspectivei istorice, pe care grecii nu l...

Istoria evreilor

În orice epocă, istoria evreilor s-a identificat în și împreună cu cea a țărilor în care ei au locuit. Cultura evreilor s-a întemeiat în sânul culturilor țărilor respective sau s-a stabilit pe marginea lor. Istoria evreilor este caracterizată prin alternanțe de vuiet și de tăcere. Ea oscilează între perioade de seninătate și de agitație. Este o istorie în negru și alb, în care zonele negre sunt...

Provocările religiei

A devenit o obișnuință să se arunce vina asupra științei laice și asupra filosofiei antireligioase pentru eclipsarea religiei în societatea modernă. Mai cinstit ar fi a se învinui religia pentru propriile ei înfrângeri. Nu fiindcă ar fi fost respinsă a slăbit religia, ci fiindcă ea se prefăcea în ceva nelalocul său, mărginit, apăsător, insipid. Când credința este pe de-a întregul înlocuită prin...

Iov și tăcerea lui Dumnezeu

Povestea lui Iov e, prin excelență, povestea tăcerii lui Dumnezeu, atrăgând asupră-i toate nuanțele acestei teme pentru a le toși, totuși, în altceva, diferit și cu mult mai complex decât tot ce am întâlnit până aici. (…) Prietenii lui Iov, însă, rup această tăcere a simpatiei. Muta lor mângâiere nu ține decât șapte zile și șapte nopți (2.13) și, de cum îl aud pe Iov răcnind pentru prima...

Setea de Dumnezeu

Pe cât de nepotolită este la Moise setea de dreptate și de ideal, pe atât de nepotolită este setea lui de Dumnezeu. În nici o experiență metafizică limita condiției umane nu a fost mai mult salvgardată decât în aceea a lui Moise. Vocația sa profetică a fost, într-adevăr, extraordinară și eminentă. Ea l-a condus foarte aproape de Dumnezeu, cu care a fost intimul, interlocutorul, iar versetele...

Despre iudaism

Nici o analiză a situației religioase a timpului fără o analiză a iudaismului viu! Cum va arăta viitorul iudaismului, acum când noul mileniu este foarte aproape și toată lumea își pune întrebări în legătură cu el? Fiindcă iudaismul este cel în care se oglindesc toate problemele religioase ale timpului ca printr-o lupă, iudaismul, această cea mai veche dintre cele trei mari religii profetice, în...

Ce este Biblia?

Biblia nu este în primul rând viziunea omului despre Dumnezeu, ci viziunea lui Dumnezeu despre om. Biblia nu este o teologie a omului despre natura lui Dumnezeu, ci o antropologie a lui Dumnezeu, care tratează despre om și despre ceea ce Dumnezeu așteaptă de la el. Dumnezeu nu le-a dezvăluit profeților taine eterne, ci cunoașterea Lui despre om și dragostea Lui pentru acesta. Israel nu aspira să...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.