Eticheta

Tora

T

Puterea unei imagini (2)

Da, sunt doi evrei care citesc din Tora. Dar nu sunt dintre cei obișnuiți, cum sunt majoritatea pe care-i putem vedea în Israel sau călătorind peste tot în lume. Aceștia provin din Bukharan (de unde și numele de Evrei Bukharan) și se numără printre cei mai conservatori. Se spune că înaintașii lor au trăit în Israel cu mai bine de 2000 de ani în urmă și au fost extrem de atenți la păstrarea...

Setea de Dumnezeu

Pe cât de nepotolită este la Moise setea de dreptate și de ideal, pe atât de nepotolită este setea lui de Dumnezeu. În nici o experiență metafizică limita condiției umane nu a fost mai mult salvgardată decât în aceea a lui Moise. Vocația sa profetică a fost, într-adevăr, extraordinară și eminentă. Ea l-a condus foarte aproape de Dumnezeu, cu care a fost intimul, interlocutorul, iar versetele...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.