Reforma lui Spener

R

Phillipp Jakob Spener a fost unul dintre fondatorii pietismului german. Încercare de revigorare a protestantismului, această mișcare și-a dorit mai multă viață în închinare și mai multă putere în răspândirea Evangheliei. A fost un suflu nou într-un context în care luteranismul se dogmatizase primejdios de mult, iar germenii raționalismului începeau să se dezvolte.

Pe fondul acesta, Spener a multiplicat o cărticică intitulată Pia Desideria care conține șase propuneri de reformă. Repet, e vorba de reformă la Reformă, adică o rearanjare a priorităților în mediul protestant. După cum veți observa, principiile enumerate ajută și mișcarea neoprotestantă. Cred că reforma este mai degrabă o stare decât un eveniment, iar măsura în care reușim s-o asimilăm va defini viața noastră spirituală.

Așadar,

1. „O folosire mai extensivă a Cuvântului lui Dumnezeu în mijlocul nostru”;

2. „O înnoire a preoției spirituale” (preoția tuturor credincioșilor);

3. „Creștinismul înseamnă mai mult decât o sumă de cunoștințe, deci trebuie asumat practic”;

4. „Controversele religioase trebuie abordate cu cu reținere și caritate”;

5. „O mai bună educație a predicatorilor atât din punct de vedere spiritual, cât și academic”;

6. „Predici edificatoare, pe înțelesul oamenilor și nu discursuri teologice elitiste”.

comentariu

  • pace
    acestea sunt cu + si sunt binevenite , dar in contra balanta care sunt partile care , sa zicem nu contravin scripturii ;
    pentru noi cei neaveniti , ne-ar prinde bine ca in aceste scurte expuneri sa prezentati si punctele sa zicem gresite , nu neaparat ca o combatere ci ca o eventuala cunoastere-prevenire .
    cu multam

De Ghiță Mocan

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.