Despre grozăvia patimilor

D

Un firesc macabru face să auzim tot mai des de vicii. Tot mai mulți semeni de-ai noștri cad răpuși de propriile plăceri, adunând apoi în suflet vinovăție și dezamăgire. N-ar fi mai bine să le evităm încă din fașă? Iată un text ce ne-ar putea ajuta:

Patimile sunt locul, scaunul răului în persoana umană. (…) Patimile sunt ceva impersonal; ele sunt o concertare de energii cosmice care îl fac pe om prizonierul și sclavul lor. Ele sunt oarbe și orbesc pe cei care le posedă. Omul pasional, „omul patimilor”, nu acționează prin sine și pe cont propriu, ci este supus de acțiunea lor. El pierde adesea conștiința unui agent liber. El se îndoiește de existența și posibilitatea libertății în general. (…) În consecință, el își pierde personalitatea, identitatea lui personală. El devine haotic, cu fețe multiple sau mai bine spus măști. „Omul patimilor” nu mai este liber deloc, deși el poate crea o impresie a activității și energiei. El nu este nimic altceva decât o „minge” a influențelor impersonale. El este hipnotizat de aceste influențe care de fapt au o putere deplină asupra lui. Arbitraritatea nu este libertate. Sau probabil este mai mult un fel de libertate imaginară care naște servitutea. Viața duhovnicească începe tocmai cu lupta împotriva patimilor. Impasibilitatea este, de fapt, principalul țel al urcușului duhovnicesc.

(Fragment din Creație și răscumpărare, de Georges Florovsky, p. 49-50)

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.