Eticheta

protestantismul

p

Reforma, catolicismul și ortodoxia în interpretarea lui Lucian Blaga

Boicotul istoriei nu apare în nicio altă provincie așa de dârz și de consecvent ca la țărănimea românească din Ardeal. Iată câteva strălucite documente. Una dintre cele mai importante prefaceri pe care o înregistrează istoria europeană este neapărat Reforma. Reforma a produs schimbări enorme în viața sufletească, culturală și politică a continentului. Ardealul a fost, precum se știe, printre cele...

File de istorie (3)

La 26 octombrie 901, după 53 de ani de viață, se stingea Regele Alfred – unul dintre cei mai luminați monarhi ce-au trăit vreodată. A fost un rege iubit și admirat nu doar de contemporani, ci și de generațiile următoare. De la 17 ani suferea de-o boală incurabilă la vremea aceea, pe care a dus-o totuși pe picioare ani buni. Niciodată n-a făcut caz de sănătatea lui precară, ba dimpotrivă s-a...

Reforma lui Spener

Phillipp Jakob Spener a fost unul dintre fondatorii pietismului german. Încercare de revigorare a protestantismului, această mișcare și-a dorit mai multă viață în închinare și mai multă putere în răspândirea Evangheliei. A fost un suflu nou într-un context în care luteranismul se dogmatizase primejdios de mult, iar germenii raționalismului începeau să se dezvolte. Pe fondul acesta, Spener a...

ORTODOXIE vs. PROTESTANTISM: note în marginea unui scandal

Au trecut veacuri de când mitropoliții ortodocși emiteau anateme detaliate împotriva protestanților. Ca o complicație necesară, de atunci apărură și mișcările neoprotestante în România, ceea ce lasă în umbră dezbaterile anterioare. Trebuia să înceapă veacul cel nou (XXI) pentru ca o temă îngălbenită de trecerea timpului să fie reluată cu o mai mare pasiune. Nu teoreticieni ai celor două tabere s...

Melchisedec cel luptător

Numele întreg este Melchisedec Ștefănescu. S-a născut la Gârcina (jud. Neamț) în 1823 și a fost unul dintre cei mai reputați episcopi români ai vremii. Pe lângă poziția eclezială, Ștefănescu a fost și istoric, dar și membru al Academiei Române. S-a implicat și în viața cetății, să spunem așa. A militat pentru unirea Principatelor, a sprijinit reformele lui Cuza și, o vreme, a fost chiar Ministrul...

În umbra lui Calvin (3)

După ce i-am amintit pe Farel și Viret, iată-ne față în față cu al treilea contemporan de-al lui Calvin. Probabil mai puțin cunoscut decât ceilalți doi dar nu mai puțin important. Istoria nu este dreaptă. Cântarul ei este uneori părtinitor, iar personalitățile contemporane cu cei mai impozanți rămân în umbră. Așa s-a întâmplat și cu A. Froment, de altfel o personalitae marcantă a epocii...

În umbra lui Calvin (2)

  Cu ceva timp în urmă am vorbit despre Farel, omul care a avut o influență directă asupra Reformei geneveze. Acum urmează să înfățișăm viața și lucrarea unui alt mare slujitor al amvonului protestant. Datorită prestației impozante a lui Calvin, și acesta a rămas într-o penumbră istoriografică. (2) Pierre Viret (1511-1571). A fost unul dintre protagoniștii dezbaterii de la Lausanne (1536) și...

Credința și protestantismul

Extrem de vizibil în mărturisirile Reformei, conceptul de credință a primit multiple explicații. Vă ofer mai jos cinci fragmente din documente credale diferite. După cum veți vedea, toate se referă la modul în care trebuie să credem, dar și la obiectul credinței veritabile. Credința este prezentă atunci când, cu oarecare încredere și siguranță a  inimii, credem în promisiunile Evangheliei și Îl...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.