Căderea și implicațiile ei

C

Adam a avut din belșug harul lui Dumnezeu, dar nu așa cum îl au păcătoșii astăzi. Harul care i s-a dat lui nu includea o confirmare a perseverării în bine, ci alegerea dintre bine și rău a fost lăsată în seama liberului său arbitru. Îngerii au fost și ei creați astfel încât același act al creației care le-a alcătuit firea i-a înzestrat și cu har; dar și ei erau capabili de cădere. Totuși, acest fapt nu însemna că zidirea omului a fost altfel decât „foarte bună”. Chiar și pomul, al cărui gust de moarte a determinat căderea omului, nu era demn de dispreț în sine, căci era bun… De aceea, ca făptură vie, păcătosul este al lui Dumnezeu, dar ca păcătos nu mai este al lui Dumnezeu. Harul dat lui Adam în starea de integritate era harul inocenței, dar nu încă al desăvârșirii: inocența era potrivită punctului alfa din istoria omenirii, însă desăvârșirea nu putea veni decât în punctul omega.

Adam a pierdut acest dar al inocenței prin căderea lui în păcat. A căzut când sufletul lui a refuzat să-L asculte pe Dumnezeu și când, ca rezultat al neascultării din sufletul lui, trupul a refuzat și el să mai asculte. Trupul a fost instrumentul nesupunerii, nu sursa ei. Totuși, o dată ce nesupunerea a avut loc, trupul a devenit și el purtătorul și transmițătorul ei. Căci în păcatul lui Adam a păcătuit întregul neam omenesc.

(Din Tradiția creștină, de Jaroslav Pelikan, vol. 1, Polirom, Iași, 2004, pp. 308-309)

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.