Eticheta

reforma

r

Reforma, catolicismul și ortodoxia în interpretarea lui Lucian Blaga

Boicotul istoriei nu apare în nicio altă provincie așa de dârz și de consecvent ca la țărănimea românească din Ardeal. Iată câteva strălucite documente. Una dintre cele mai importante prefaceri pe care o înregistrează istoria europeană este neapărat Reforma. Reforma a produs schimbări enorme în viața sufletească, culturală și politică a continentului. Ardealul a fost, precum se știe, printre cele...

Întrebarea săptămânii (36)

Nu este oare limpede, atunci când ai o persepctivă extrem de amplă asupra istoriei, că perioadele și erele de decădere din istoria Bisericii au fost întotdeauna perioadele când predicarea a intrat în declin? Ce anume a anunțat zorii unei reforme sau a unei treziri, dacă nu redescoperirea predicării?
(Martyn Lloyd-Jones)

Reforma lui Spener

Phillipp Jakob Spener a fost unul dintre fondatorii pietismului german. Încercare de revigorare a protestantismului, această mișcare și-a dorit mai multă viață în închinare și mai multă putere în răspândirea Evangheliei. A fost un suflu nou într-un context în care luteranismul se dogmatizase primejdios de mult, iar germenii raționalismului începeau să se dezvolte. Pe fondul acesta, Spener a...

Calvin despre predicare

Dacă ar trebui să urc la amvon fără să mă fi pregătit, studiind o carte, și să-mi spun ușuratic: Lasă! Când voi fi acolo, Dumnezeu îmi va da ce să spun, și nu catadicsesc să citesc sau să să meditez la ceea ce urmează să rostesc, și mă prezint aici fără să cuget cu atenție cum trebuie să folosesc Sfânta Scriptură pentru întărirea oamenilor – ei bine, atunci aș fi un șarlatan fudul, iar...

Filă de istorie: traducerile Bibliei

Secolul XV a însemnat pentru Europa Occidentală o dezvoltare vizibilă a tipăriturilor. Grație tehnologiilor tot mai avansate, tot mai multe lucrări puteau fi multiplicate cu mai multă precizie și rapiditate. În același cadru, numărul de Biblii traduse a crescut simțitor. Tipografii au simțit că piața este pregătită și s-au grăbit să o ofere în limbile care aduceau multe vânzări. Între 1466-1522...

Altarul și amvonul în secolul XVI

A fost un moment în istorie când amvonul făcea diferența. Urmare a Reformei, protestantismul era diferit de catolicism în special prin modul în care-L abordau pe Dumnezeu în biserică. Încă de la începuturi, bisericile protestante erau închise între programele divine (nu deschise mai tot timpul precum cele catolice). În felul acesta erau descurajate rugăciunile superstițioase ale oamenilor care nu...

Ce este Evanghelia?

Se știe îndeajuns de bine ce înseamnă cuvântul Evanghelie pentru greci. Însă Sfânta Scriptură îl înțelege prin excelență ca veste bună și îmbucurătoare a harului care ne e oferit nouă în Isus Hristos; ca să învățăm a disprețui lumea, bogățiile sale învechite și desfătările sale deșarte, pentru a dori acest bun de neprețuit cu toată dragostea noastră și pentru a-l îmbrățișa cu multă râvnă, când ne...

În umbra lui Calvin (3)

După ce i-am amintit pe Farel și Viret, iată-ne față în față cu al treilea contemporan de-al lui Calvin. Probabil mai puțin cunoscut decât ceilalți doi dar nu mai puțin important. Istoria nu este dreaptă. Cântarul ei este uneori părtinitor, iar personalitățile contemporane cu cei mai impozanți rămân în umbră. Așa s-a întâmplat și cu A. Froment, de altfel o personalitae marcantă a epocii...

Naivitate și îndărădnicie (secolul XVII)

Ca un efect indirect al Refomei, secolul XVII a fost unul dintre cele mai zbucuiumate în plan religios. Deși asistăm la nașterea științei moderne (pe fondul unui teism declarat), trebuie să remarcăm și o sumedenie de derapaje în plan confesional. Vorbim, în fond, de ceea ce mai târziu se va numi închiziția protestantă. Generată – cu titlu de exemplu – de condamnarea lui Servetus (de...

În umbra lui Calvin (2)

  Cu ceva timp în urmă am vorbit despre Farel, omul care a avut o influență directă asupra Reformei geneveze. Acum urmează să înfățișăm viața și lucrarea unui alt mare slujitor al amvonului protestant. Datorită prestației impozante a lui Calvin, și acesta a rămas într-o penumbră istoriografică. (2) Pierre Viret (1511-1571). A fost unul dintre protagoniștii dezbaterii de la Lausanne (1536) și...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.