O altfel de modernitate

O

Discursurile adesea contradictorii asupra lumii în care trăim ne furnizează mai multe dileme decât certitudini. Criticii ultimelor secole adună de la un an la altul mai multe argumente în favoarea decăderii. Cât despre realitatea înconjurătoare, nu facem decât să constatăm cele deja elaborate. Simțim, fără să vrem, că ne îndreptăm spre vremuri sumbre, unde noțiuni ca Dumnezeu, credință, iubire sunt demult date uitării.

Însă modernitatea are și alte culori, mult mai nuanțate. Pata monocromă a imoralității, pierderea valorilor și răzvrătirii nu reprezintă întreaga poveste. Există și altfel de acumulări, alte sclipiri ale spiritului și-a trăirii, detalii care trebuie observate cu atenție. Una dintre cărțile care ne prilejuisc o asemenea călătorie este și cea semnată de Andrew Louth. Intitulată sugestiv Gânditori ortodocși moderni. De la Filocalie până în prezent (Doxologia, Iași, 2017), ea este mai mult decât o înșiruire de personalități. Fost anglican, actualmente eminent teolog ortodox englez, Louth reunește aici microbiografii suculente. Parcurgând pagină după pagină ai impresia că nu le-a cules cu mintea, ci cu inima. Față de fiecare „personaj”, autorul dezvoltă o serie întreagă de trăiri. La unii teologi a ajuns doar pe calea cărților și a memoriilor, pe alții i-a cunoscut personal în ocazii cu adevărat semnificative. Puși însă laolaltă, ei alcătuiesc un florilegiu biografic și teologic de mare eleganță și profunzime.

Cei interesați pot găsi nume precum: Vladimir Soloviov, Serghei Bulgakov, Nikolai Berdiaev, George Florovski, Vladimir Losski, Dumitru Stăniloae, Iustin Popovici, Paul Evdokimov, John Meyendorff, Alexander Schmemann, Christos Yannaras, Kallistos Ware – ca să-i menționăm pe cei mai cunoscuți. Toți aceștia – printr-o iscusință aparte a scriiturii – sunt puși împreună, țesuți parcă unii de alții. Autorul stabilește legături directe sau indirecte între ideile „personajelor” sale, încearcă pur și simplu să refacă o lume teologică. Biografia întâlnește în chip firesc opera, așa cum prestația teologică dezvăluie prfunzimea trăirii duhovnicești.

Teologia este privită prin lentilele extrem de diverse ale acestor gânditori, cu accente dintre cele mai particulare. Din punct de vedere epistemologic, acești iluștrii gânditori au abordat teme precum rațiunea, libertatea, persoana, sinteza neopatristică, apofatismul, iubirea, neoplatonismul, duhovnicia și multe altele. Privită din punct de vedere strict dogmatic, această carte aduce contribuții serioase la ceea ce prin școlile biblice se numește „teologie comparată”. Dinamica creștinismului răsăritean ne este pur și simplu povestită, într-un stil deopotrivă atrăgător și doct. Chiar și cei care nu au un interes imediat în această direcție vor considera lectura utilă, iluminatoare. Indiferent în care spațiu confesional te afli, e imperios necesar să citești realitatea și prin ochii celuilalt. Mai cu seamă că, odată isprăvită lectura, vei constata că – în spatele modernității detestabile – s-a țesut mereu o alta, senină și grațioasă.

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.