Gândul de duminică (21)

G

Rânduiala calendarului face ca azi, într-o duminică, să sărbătorim Ziua Națională a României. Zi de mare încărcătură istorică și politică, 1Decembrie 1918 a deschis o nouă eră și a dat un nou suflu țării noastre. De atunci s-au scurs aproape o sută de ani, când peste neamul românesc au trecut orânduiri de tot felul. Privind în urmă, dar trăgând cu ochiul pieziș spre viitor, ne-am putea totuși rezema pe un îndemn apostolic.

În 1Tim. 2.1-4, apostolul Pavel îi scrie lui Timotei: Vă îndemn dar, înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită, cu toată evlavia și cu toată cinstea. Paragraful cuprinde câteva idei-forță. În primul rând, ni se spune că învățătura despre rugăciune are prioritate. Înaintea oricăror chestiuni dogmatice și sociale, chiar și înaintea celor ce țin de Biserică, rugăciunea trebuie să primeze în viața fiecăruia dintre noi. În al doilea rând, rugăciunea trebuie să fie deopotrivă universală și particulară. Ca principiu general, credincioșii trebuie să se roage pentru toți oamenii; ca principiu particular, ei trebuie să se roage pentru autoritățile vremelnice. În al treilea rând, închinarea generează – în mod indirect – o atmosferă optimă de viață. Pacea și liniștea sunt imperativele oricărei societăți, iar acestea pot fi asigurate printr-o guvernare propice. În al patrulea rând, întreaga ambianță a vieții trebuie să țintească înspre realitatea spirituală. Evlavia și noblețea vieții de credință ar trebui să fie ținta ultimă a propriei noastre existențe.

Iată idei suficiente pentru o zi atât de importantă. Să nu uităm, totuși, să trecem la faptă. Nu e suficient să fim de acord cu cele descrise mai sus. Trebuie să trecem la acțiune, să ne rugăm cu stăruință. România are multe nevoi, dar cea mai mare dintre ele este: mijolocirea. Copiii lui Dumnezeu au mandatul puternic de a se ruga pentru țară. Aceasta e o rugăciune biblică, deci o rugăciune cu autoritate. Fie ca bunul Dumnezeu să ne asculte. Să aducă peste țară vremuri de înviorare spirituală și nu numai. Iar pe noi, să ne ajute El să depunem o relevantă mărturie. Multe năzuințe apasă pe această duminică. Să le facem față așadar, și să venim cu toate înaintea Domnului.

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.