Evanghelia după Matei în obiectiv

E

predica_de_pe_munte_f

Dacă îți propui să citești Noul Testament ai de trecut o probă de anduranță. Trebuie să faci față celei mai lungi dintre evanghelii, a lui Matei, pentru ca abia apoi să te poți înfrupta din celelalte. Având o structură complexă și o densitate mare de idei, această evanghelie a fost cea mai predicată în primele secole. Porțiunile inedite au o lungime considerabilă, uimind și ridicând nu puține dificultăți de ordin exegetic. Isus este puternic atât în fapte, cât și în cuvinte, prezent pe munte, pe mare și în multe localități de-a lungul Galileii. Ești purtat dintr-un loc în altul și expus unor concepte dintre cele mai fascinante, aproape fără niciun moment de răgaz. Evanghelistul e grăbit să-ți spună tot ce trebuie să știi, să te instruiască prin fiecare detaliu.

Un comentariu prețios despre această carte biblică ne este oferit de editura Renașterea (Cluj, 2011). Este vorba de volumul Predica de pe Munte: Matei 5-9, scris de teologul elvețian Ulrich Luz. Profesor de Noul Testament la Berna și reputat specialist al Evangheliei după Matei, Luz este una dintre vocile credibile ale exegezei protestante ale ultimelor decenii. Dacă mai adăugăm că lucrarea lui a fost publicată la editura Mitropoliei Clujului, adică într-un mediu orotodox, atunci aprecierea ar trebui extinsă și spre echipa editorială.

Cartea este o mostră de exegeză bine lucrată. Autorul nu-și propune, cu prioritate, să ofere material pastoral sau omiletic. Din această cauză se prea poate ca cititorul neobișnuit cu studiile de specialitate să întâmpine un oarecare disconfort. Desele referiri la cuvinte grecești, analizele gramaticale și nuanțele semantice abundă de la prima până la ultima pagină. Conceptele sunt trecute prin focul hermeneuticii patristice, tocmai pentru a le da greutate și a face analiza cât mai cuprinzătoare.

Predica de pe Munte este explicată deopotrivă în contextul ei iudaic (referiri multiple la intepretarea Vechiului Testament), dar și în contextul ei creștin imediat (comunitatea mateiană). Fiecare paragraf are propria bibliografie, ca să nu mai vorbim de bibliografia generală extrem de consistenă. Putem spune că Luz lucrează nemțește, adică nu face rabat de la normele exegetice și hermeneutice. Cuvintele lui Isus trebuie ancorate în contextul rostirii, dar mai ales acomodate cu mentalul colectiv al evreilor din acea vreme. Corecta aplicare a principiilor este direct proporțională cu justa interpretare a textului. Tocmai de aceea sensul literal devine foarte important, un fel de fundament al întregului edificiu.

Volumul se recomandă cu precădere celor inițiați. Slujitorii care frecventeză într-o oarecare măsură textul grecesc al Noului Testament, care deja au citit alte comentarii, vor găsi în paginile acestei cărți un răsfăț pentru minte și inimă. Autorul merge drept la țintă, oferind esențe exegetice de mare calitate. Diluția o putem face oricare dintre noi, adică să ne folosim imaginația pentru a duce mai departe aplicațiile necesare. Până una-alta, această lucrare este materie primă pentru cine dorește să pătrundă în tainele textului mateian. O călăuză veritabilă, de-a lungul unei narațiuni atât de provocatoare cum este Predica de pe Munte.

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.