Biserica la începuturi

B

Chiar așa, cum a fost la început? Când apostolii erau în plină putere, când străbăteau Imperiul Roman de la un capăt la altul și predicau Evanghelia, cum era? Dar credincioșii cum se raportau la ei? Au existat oare momente de criză sau totul a mers lin, ca-ntr-un vis frumos? Avem informații concludente despre timpurile acelea sau putem doar să ne imaginăm? Iată întrebări la care fiecare generație de creștini caută, frenetic, un răspuns.

Un ghid excelent și despre toate acestea a fost scris de Michael Green (în 1993), cu un succes imediat deopotrivă în spațiul academic și cel obișnuit. Printr-un efort lăudabil, editura Cartea Creștină (Oradea) pune la dispoziția publicului român acest volum sub titlul: 30 de ani care au schimbat lumea: o privire proaspătă asupra cărții Faptele Apostolilor (2020). Este, cum observați, o analiză fascinantă asupra singurei cărți de istorie canonică a Bisericii Primare.

Spre deosebire de alte comentarii, acesta a fost scris – de la bun început – cu gândul la cititorul neinițiat. Din această cauză exegeza ei nu este foarte riguroasă, chestiunile filologice fiind mai degrabă sugerate decât dezbătute. Autorul și-a propus însă altceva: să repovestească în chip teologic evenimentele cărții Faptele Apostolilor. Ce-a ieșit? O călătorie fascinantă printre apostoli și credincioși. Această carte – precum o frescă reușită – redă atmosfera, frământarea și abnegația Bisericii din timpul apostolilor. Este o scriitură vizuală în bună măsură, pentru că meiestria lui Green creează imagini puternice. Suntem purtați din loc în loc într-un mod plăcut și educativ. Ni se oferă, pas cu pas, detalii de context, care facilitează înțelegerea acelor vremuri. Te simți, pur și simplu, contemporan cu personajele cărții.

Dar mai este ceva. Aproape fiecare idee este aplicată vieții de credință și apărării ei. Veritabil apologet, acest biblist a înțeles că nu poți rămâne la nesfârșit în turnul de fildeș al arheologiei cuvintelor, ci trebuie să cobori uneori printre oameni, să-i ajuți să înțeleagă și să împărtășească la rândul lor altora. Aceasta este particularitatea cărții. Nu e „încă un comentariu” la Faptele Apostolilor, pentru că piața era deja suprasaturată. E mai mult decât atât, prin capacitatea autorului de a se face înțeles, de a „traduce” pe limbajul popular idei teologice complexe. O consider un instrument excelent pentru predicatori și o lectură instructivă pentru orice cititor al Sfintei Scripturi. Pur și simplu o călătorie extraordinară, într-o companie sigură și candidă a unuia dintre cei mai mari bibliști ai timpurilor noastre.

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.