Vino Duhule, vino!

V

Suntem într-o zi de mare sărbătoare. Ne aducem aminte cum, în ziua de Rusalii, Isus Și-a trimis Duhul. Cum Cina Domnului s-a pliat pe sărbătoarea Paștelui, la fel Cincizecimea se pliează pe Rusalii. Ce interesant lucrează Dumnezeu! Marile evenimente creștine se înrădăcinează în solul spiritualității iudaice.

În locul unui comentariu, vă ofer în ceas de sărbătoare o rugăciune a lui Joseph Alleine. Sper s-o găsiți acutală și, mai ales, să vă identificați cu ea:

O, Tu, Duhul Celui Preaînalt, Mângâietorul aleșilor Tăi și Cel care-i sfințești, vino cu tot alaiul Tău glorios, cu toți însoțitorii Tăi de la curte, cu toate roadele și harurile Tale. Îngăduie-mi să fiu locuința Ta. Nu pot să îți dau decât ceea ce este al Tău; dar acum, împreună cu văduva, voi pune cei doi bănuți ai mei, sufletul și trupul meu, în visteria Ta, renunțând cu totul la ei pentru Tine, să fie sfințite de Tine, să fie slujitorii Tăi. Ei vor fi pacienții Tăi, vindecâ-le bolile. Ei vor fi reprezentanții Tăi, guvernează-le faptele. Prea mult timp am slujit lumea. Prea mult l-am ascultat pe Satan; dar acum renunț la tot și vreau să fiu condus de îndrumările și poruncile Tale și să fiu călăuzit de sfatul Tău.

(Sursa: Oare sunt un creștin adevărat? , Perla Suferinței, Suceava, 2010)

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.