Eticheta

pneumatologie

p

Evanghelie și dogmă

Evenimentele de la Întrupare până la Înălțare și Cincizecime aduc în lume Biserica în calitate de comunitate liturgică, având conștiință și articulare treimică în unitatea ei… Această nouă familie – Trup al lui Hristos și Comuniune a Duhului Sfânt – a scris Evanghelia, care nu este o expunere sistematică a învățăturii creștine, tocmai pentru că nu e vorba de o doctrină. Isus n-a lăsat un...

Învierea și Duhul

Moartea biologică și toate morțile parțiale care o precedă sunt de acum doar treceri spre Înviere, pentru că moartea spirituală, care le înglobează și pe care acestea o simbolizează, este desființată. De acum totul are sens, un sens veșnic. (…) Viața, lumina, Duhul țâșnesc de acum chiar prin moartea noastră, chiar prin neliniștea noastră. Mai adânc decât revolta sau decât disperarea noastră...

Hermeneutica și Duhul

De dragul clarității, putem deosebi trei aspecte ale rolului pe care Duhul îl are în procesul de interpretare. Mai întâi, Duhul ne convinge că Biblia este, într-adevăr, locuțiunea lui Dumnezeu, care depune mărturie despre Cuvântul cel viu (și astfel, ne convinge că trebuie să o privim ca pe o unitate). Chiar și în acest aspect al hermeneuticii biblice își are contrapartea sa seculară, în măsura...

Hristos și Duhul în epistolele pauline

Credincioșii sunt drepți în Hristos (Fil. 3.8-9), dar și în Duhul (Rom. 14.17). Credincioșii au viața în Hristos (Col. 3.4), dar și în Duhul Sfânt (Rom. 8.11). Credincioșii au în Hristos speranță pentru viața care urmează să vină (1Cor. 15.19), iar prin puterea Duhului au speranța primirii vieții eterne (Gal. 6.8). Credincioșii se bucură în Duhul Sfânt (Rom. 14.17), dar și în Domnul (Fil. 4.4)...

Vino Duhule, vino!

Suntem într-o zi de mare sărbătoare. Ne aducem aminte cum, în ziua de Rusalii, Isus Și-a trimis Duhul. Cum Cina Domnului s-a pliat pe sărbătoarea Paștelui, la fel Cincizecimea se pliează pe Rusalii. Ce interesant lucrează Dumnezeu! Marile evenimente creștine se înrădăcinează în solul spiritualității iudaice. În locul unui comentariu, vă ofer în ceas de sărbătoare o rugăciune a lui Joseph Alleine...

Chemarea Duhului

După părerea mea, cel mai mare pericol care ne paște astăzi este stingerea Duhului. Nu trăim niște vremuri care să ne permită să susținem restricția; Biserica din zilele noastre nu are nevoie să rămână limitată, ci este nevoie ca Biserica să fie ridicată, trezită, umplută cu Duhul slavei, deoarece în lumea modernă ea a decăzut mult. Dumnezeu știe că există întotdeauna un control în legătură cu...

Trinitatea lumii moderne

Alături de relativism și secularism, individualismul face parte cu siguranță din trinitatea lumii moderne. Recuperând sensul biblic al semnificației persoanei, dar răstălmăcindu-l pentru a se potrivi cu o concepție naturalistă, nebiblică, despre lume și viață, iluminismul a condus lumea occidentală modernă înspre o înțelegere complet individualistă a vieții, iar această concepție nu a fost...

Pneumatologia prezidențială

Poate o să vină Duhul Sfânt și peste noi în aceste zile – ne spunea în preajma Rusaliilor președintele Traian Băsescu. Această afirmație a fost discutată în fel și chip. Pe marginea ei presa a glosat copios, pătimaș chiar. Acum, când focul polemicii s-a domolit, îmi permit și eu câteva aserțiuni… 1. Cu anumite subiecte nu se glumește. Continui să cred că președintele a făcut parodie...

Rusaliile și semnificația lor

În mijlocul pustiei, la Sinai, poporul evreu se adună în jurul Legii lui Dumnezeu. Mari și mici, tineri și vârstnici, tremurând și bucurându-se în același timp, poporul Domnului primea revelația mozaică. Așa s-au născut Rusaliile. La multe secole distanță, Dumnezeu va folosi o asftel de ocazie pentru a trimite Duhul peste ucenicii Lui. Adunați în camera de sus, tineri și vârstnici; bărbați și...

Unii umpluți, alții (doar) uimiți

Cincizecimea împarte lumea în două. Ca orice eveniment major, Cincizecimea produce o schimbare radicală. Ierusalimul gemea de oameni. Adunați din toate colțurile lumii, cu diferite interese (de la cele religioase până la cele mai prozaice), iată-i în mijlocul marelui eveniment. Atrași de sunetul puternic, oamenii se adună ca electrizați. Deși era sărbătoarea Rusaliilor, se prefigura un alt...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.