Eticheta

Joseph Alleine

J

„O apropiere corespunzătoare de Hristos”

Într-o apropiere corespunzătoare de Hristos, toate abilitățile tale sunt date Lui. Rațiunea ta spune: „Doamne, Tu ești vrednic de toată acceptarea, Primul din zece mii; fericit este omul care Te găsește. Toate lucrurile dezirabile nu se pot compara cu Tine.” (…) Gândirea dă deoparte toate șicanele și raționamentele pervertite, toate prejudecățile cu privire la Hristos și la căile Sale. Acum nu...

Rugăciune (45)

Știu că firea mea pământească mă va trage înapoi, dar mă hotărăsc, prin puterea harului Tău, să mă alipesc de tine și de căile Tale sfinte, indiferent ce mă va costa. Sunt sigur că nu voi ieși în pierdere cu Tine; de aceea voi fi mulțumit cu mustrarea, cu greutățile și cu necazurile; aici jos, mă voi lepăda de mine însumi, îmi voi lua crucea Ta și te voi urma. Îngăduie-mi să fiu sărac, smerit...

Rugăciune (44)

O, Trinitate binecuvântate, o Unitate glorioasă, mă predau Ție. Primește-mă; scrie numele Tău, o Doamne, pe mine și pe tot ce am, ca și cum toate ar fi bunurile Tale. Însemnează-mă pe fiecare mădular al trupului meu și pe fiecare abilitate a sufletului meu. Am ales orânduirile Tale.
(Joseph Alleine)

Rugăciune (43)

Vino, Doamne Isuse, vino repede. Intră triumfător. Ia-mă ca să fiu al Tău pentru totdeauna. Mă predau Ție, vin la Tine, ca la singura cale către Tatăl, ca la singurul Mijlocitor, mijlocl rânduit să mă ducă la Dumnezeu. Eu m-am distrus singur, dar în Tine este ajutorul meu. Salvează-mă Doamne, căci altfel pier.
(Joseph Alleine)

Rugăciune (42)

Ajută-mă, Lumină atotpătrunzătoare și fă ca ochii Tăi care discern bine să scoată la iveală temeliile putrezite ale celui ce se amăgește singur. Du-mă, o , Doamne Dumnezeule, cum l-ai dus pe proroc în dăile pline de chipuri, sparge zidul inimilor păcătoșilor și descoperă lucrurile dezgustătoare și ascunse, care se furișează în întuneric.
(Joseph Alleine)

Rugăciune (41)

O Doamne, alege-mi pietrele din pârâu. Vin în numele Domnului Oștirilor, Dumnezeul armatelor lui Israel. Doamne, alege-mi cuvintele, alege-mi armele; iar când îmi bag mâna în traistă, și scot o piatră și o arunc, du-o Tu la țintă și fă-o să intre nu în fruntea, ci în inima păcătosului neconvertit și lovește-l ca să cadă la pământ precum Saul din Tars.
(Joseph Alleine)

Vino Duhule, vino!

Suntem într-o zi de mare sărbătoare. Ne aducem aminte cum, în ziua de Rusalii, Isus Și-a trimis Duhul. Cum Cina Domnului s-a pliat pe sărbătoarea Paștelui, la fel Cincizecimea se pliează pe Rusalii. Ce interesant lucrează Dumnezeu! Marile evenimente creștine se înrădăcinează în solul spiritualității iudaice. În locul unui comentariu, vă ofer în ceas de sărbătoare o rugăciune a lui Joseph Alleine...

Rugăciune (40)

O, Doamne, Tu poți străpunge inima păcătosului. Eu nu pot decât să trag cu arcul la întâmplare, dar îndreaptă Tu săgeata la încheieturile armurii. Nimicește păcatul și salvează sufletul păcătosului.
(Joseph Alleine)

Rugăciune (26)

Doamne Isuse, stai Tu pe țărm și direcționează-mă cum și unde să-mi arun mreaja; și îngăduie-mi să împrejmuiesc în așa fel sufletele pe care le caut cu argumente, ca ei să nu mai poată să scape. Doamne, să am o mulțime de suflete; să-mi fie năvodul plin! O, Doamne Dumnezeule, adu-Ți aminte de mine te rog și mai întărește-mă o dată, o, Dumnezeule.
(Joseph Alleine)

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.