Pribegie și speranță

P

Christian Friedrich Richter (1676-1711) a fost unul dintre cei mai mari scriitori ai creștinătății. Una dintre poeziile lui se inspiră din Col. 3.3-4 și descrie itinerarul creștinului pe pământ. Este o adevărată încurajare, o invitație la speranță și credință puternică în Dumnezeu. Să vă meargă la inimă!

Pribegesc pe pământ, dar în ceruri trăiesc,

Deși sunt plăpânzi, sub pavăza lumii.

Au pace deplină-n adâncul furtunii,

Deși sunt sărmani, au tot ce-și doresc.

Rămân neclintiți, înfruntând suferința,

Poftele firii sunt moarte de-acum,

Dar vie în inimi le este credința.

Când Hritos, viața lor, din nou va veni

Pe-ai cerului nori, în deplina Lui glorie,

Alături de El, pe pământ vor domni,

Părtași la marea-I victorie.

Cu El strălucivor pe tron de mărire,

Ca stele aprinse pe bolta senină,

În suflet purtând bucuria deplină.

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.