Rugăciune (89)

R

Tu, Doamne, ai zidit lumea, Tu Cel ce ești credincios în toate neamurile, drept în judecățile Tale, minunat în putere și măreție, înțelept în a zidi și priceput în a întemeia cele zidite de Tine, bun în cele văzute și credincios celor ce cred în tine. Milostive și îndurate, iartă-ne nouă fărădelegile, nedreptățile, păcatele și greșelile noastre. Nu socoti păcatul robilor și roabelor tale, ci curăță-ne cu curăția adevărului Tău și îndreaptă pașii noștri ca să mergem în sfințenia inimii și să facem cele bune și bineplăcute înaintea Ta.

(Clement Romanul)

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.