Pătimirea lui Hristos

P

Activitatea lui Isus acoperă, sub aspect temporal, mai bine de trei ani. Evangheliile descriu liniile de forță ale acestei perioade, oferindu-ne informații pentru a crede și a ne mântui. Totuși, în proporții substanțiale, cei patru evangheliști acordă o atenție aparte ultimei săptămâni din viața Mântuitorului. Este vorba de intervalul scurs între Intrarea în Ierusalim și Ziua Învierii. Dacă mai adăugăm și cele câteva evenimente ce aparțin perioadei dintre Înviere și Înălțare, atunci tabloul este complet. Un timp de mare încărcătură mesianică și de o densitate fără precedent. Acțiunile se amestecă în mod ilustru cu polemicile, iar narațiunea are un tumult aparte. Evenimentele se succed cu o repeziuciune uluitoare și cu o intensitate de avalanșă.

Cartea Cea mai lungă săptămână apărută în 2011 la editura Litera, este o dovadă laborioasă a celor scrise mai sus. Autorul ei – Nick Page – este unul dintre cei mai atipici scriitori britanici ai momentului. Actor, designer, consultant artistic, scenarist și istoric neformal, Page dovedește o personalitate complexă și uimitoare. Autor a peste 70 de cărți (dintre care multe de copii, scrise împreună cu soția sa Claire), el este o fire curioasă și meticuloasă, mereu preocupată spre nou și frumos. Lucrările sale atacă mai tot timpul teme cu conținut istoric, dar într-o abordare candidă și curtenitoare.

În acest stil e scrisă și cartea de față. Urmărind cu rigurozitate evenimentele fiecărei zile, autorul încearcă să ofere informații cu precădere canonice. Evangheliile îi sunt sursa principală de inspirație, mai cu seamă că Page este un creștin practicant și un promotor al valorilor iudeo-creștine. Cum ne lămuresc textele biblice, Intrarea lui Isus în Ierusalim este evenimentul declanșator al sfârșitului, umată de curățirea Templului și o serie întreagă de profeții și polemici. Într-o atmosferă de dulce părtășie se consumă și ungerea lui Isus cu mir, acțiune care contrastează cu complotul împotriva Sa. Tot în această notă e plasată și Cina cea de Taină care este urmată, furtunos, de noaptea arestării lui Isus. Procesul Domnului ne este descris cu detalii ce-i dovedesc inconsistența, urmat apoi de execuție. Pedeapsă destinată provincialilor, răstignirea era supliciul cel mai crunt și înjositor. Isus, Fiul lui Dumnezeu, ispășea în chinuri groaznice păcatul nostru al tuturor. Urează apoi tăcerea zilei de sâmbătă, un Sabat înfrigurat și plumburiu. Și, după cum era de așteptat, cartea se încheie cu întoarcerea lui Isus prin înviere. Tristețea și deznădejdea zilelor dinainte îi este opusă bucuria și entuziasmul fără margini de după înviere.

Lucrarea lui Page descrie adevărul despre ultimele zile ale Domnului. De fapt, acest lucru și-l propune autorul. Dorește ca – într-o manieră aerisită – să ofere o cronologie sacră de toată frumusețea. Nu se lasă prins în chingile interpretărilor confesionale, dar nici nu se aventurează riscant pe drumuri pustii. Aș mai adăuga un detaliu. Lectura mi-a lăsat impresia că neînregimentarea academică (nici ca teolog, nici ca istoric) a autorului îi conferă o anumită libertate. Scrie din pură pasiune, fără așteptarea să-i fie folosită cartea drept manual. Nu își dorește să convingă pe nimeni, ci doar redă – asemenea unui redactor conștiincios – marile evenimente ale Marii Săptămâni. Merită urmat în acest itinerar, atât pentru importanța temei cât și pentru exotismul biografic al autorului.

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.