„O regină spirituală”

O

Aveți aici portretul unui om evlavios: priviți-l reprezentat cu toate trăsăturile sale. Ce lucru rar este evlavia! Ea nu este ceva ușor sau umflat cu aer, ci ceva solid, care implică inima și duhul. Evlavia constă în armonia exactă dintre principiile și practica sfântă. (…)

Evlavia este ceva atât de sublim, încât nu poate fi înfățișată în toată strălucrirea și frumusețea ei nici dacă ar lua un înger creionul în mână. Evlavia este înțelepciunea noastră (…) Practica fără evlavie este nebunie curată. Evlavia este o regină spirituală și oricine se căsătorește cu ea poate fi sigur că are parte de o zestre mare din partea ei. Evlavia are promisiunea vieții de acum și a celei de dincolo (1Tim. 4.8). Evlavia dă siguranță, da, o biruință sfântă în Domnul, și ce lucru dulce este acesta.

Evlavia îl așează pe om în ceruri înainte de a-i veni timpul. Creștine, aspiră după evlavie; este o ambiție legitimă.

(Fragment din Portretul omului evlavios,

de Thomas Watson, Perla Suferinței, 2013, p. 7)

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.