Eticheta

devoțiunea

d

„O regină spirituală”

Aveți aici portretul unui om evlavios: priviți-l reprezentat cu toate trăsăturile sale. Ce lucru rar este evlavia! Ea nu este ceva ușor sau umflat cu aer, ci ceva solid, care implică inima și duhul. Evlavia constă în armonia exactă dintre principiile și practica sfântă. (…) Evlavia este ceva atât de sublim, încât nu poate fi înfățișată în toată strălucrirea și frumusețea ei nici dacă ar lua un...

Rugăciunea săptămânii (94)

Te rog, scumpe Isuse, ca așa cum Te-ai îndurat de mine și mi-ai îngăduit să absorb cu bucurie cuvintele cunoașterii Tale, tot astfel, în bunătatea Ta, îngăduie-mi să ajung în cele din urmă la Tine, izvorul întregii înțelepciuni, și să locuiesc pentru totdeauna în prezența Ta.
(Venerabilul Beda)

Mai mult decât o carte de rugăciuni

Samuil Micu (1745-1806) a fost preot român greco-catolic, teolog, istoric, traducător, scriitor, poet, filozof, iluminist, reprezentant al Şcolii Ardelene, luptător pentru drepturile naţionale ale românilor din Transilvania. Deși o personalitate ilustră, biografia sa nu trece dincolo de studiile de specialitate. Copiii noștri află de el fie din întâmplare, fie datorită unei sugestii concrete. Și...

„Înghițit de o indescriptibilă fericire”

Fu cuprins de bucuria insolită a celui convertit care vede lumea dispărând sub ochii lui. Unde se află? Cum e această altă lume? Dacă ar fi putut vorbi, n-ar fi putut s-o descrie, deoarece nu mai erau suficiente cuvinte. Noțiunile de spațiu și timp nu mai existau. Nici propria-i ființă nu mai avea conștiința individualității sale. Pur și simplu e pierdut și parcă înghițit de o indespcriptibilă...

„Nu cred că există o închinare mai bună decât uimirea”

Deși v-ați aștepta ca aceste vorbe să-i aparțină vreunui Părinte al Bisericii ori vreunui medieval contemplativ, lucrurile nu stau nici pe departe așa. Expresia am găsit-o la Donald Miller, un autor contemporan. Avem de la el (în românește) minunata lucrare Albastru ca jazzul, o carte de un realism izbitor. Miller nu dădăcește pe nimeni, ci doar se descrie pe sine din perspectiva relației cu...

Adevărați închinători

Starea inimii noastre constituie condiția spirituală a închinării. Modul în care am ales să exprimăm această stare a inimi ne-a adus diversitatea vieții de închinare, dar și conflicte destul de dese. Slujba noastră este să găsim numitorii comuni ai credinței noastre și să încercăm, în cadrul închinării noastre expresive și prin puterea Duhului Sfânt, să depășim diferențele culturale, în timp ce...

Întrebarea săptămânii (2)

Nu este extraordinar că Biblia și limbajul ei vorbesc tuturor și pretutindeni? De ce oare aceste cuvinte din trecut nu ne plictisesc niciodată? (…) Unde putem găsi o istorie atât de veche a unui mic popor străin dintr-un ținut străin căreia i-a fost de ajuns să fie scrisă pentru a căpăta darul ubicuității, nu numai sub aspectul conținutului, ci și al formei?
(Ernst Bloch)

Evidența cadaverică și freamătul discret

Amble sintagme îi aparțin lui Andrei Pleșu. După ce analizeză mai multe grupe de pilde (în lucrarea Parabolele lui Iisus), autorul atrage atenția asupra derapajului ultraexegetic. Cu amănunte picante, el arată cum – în cazul textului biblic – te poți apleca asupra unor detalii… de dragul detaliului. Hermeneutica se mulțumește cu o cunoaștere minimală a contextului, dar exegeza...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.