Evdokimov despre ispitirea Domnului

E

Satan pretinde că posedă cele trei soluții infailibile ale destinului uman: miracolul alchimic al ”pietrei filozofale”, misterul științelor oculte și puterea lor nelimitată; în sfârșitunica autoritate unificatoare.

A transforma pietrele în pâine înseamnă a rezolva problema economică, a suprima „sudoarea frunții”, asceza și creația. A te arunca de pe aripa Templului înseamnă a suprima Templul și nevoia însăși de rugăciune, a-i substitui lui Dumnezeu puterea magică, a triumfa asupra principiului necesității, a-ți înșuși tainele și a rezolva problema cunoașterii. Or, cunoașterea-pătrundere, fără limite, înseamnă a supune elementele cosmice și trupești, înseamnă satisfacerea imediată a oricărei pofte, înseamnă durata alcătuită din „mici eternități ale plăcerii”, înseamnă suprimarea castității. În sfârșit, a reuni toate neamurile sub puterea unei singure săbii înseamnă să rezolvi problema politică, să suprimi războiul, să inaugurezi Era Păcii în această lume.

(Paul Evdokimov,

extras din Vârstele vieții spirituale, Humanitas, 2006, p. 132)

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.