Eticheta

cristologie

c

„Începe coborârea în lumina soarelui și a slavei”

Paștele se apropie. Cea din urmă săptămână, care nu va mai avea sfârșit, e gata să înceapă. (…) Și începe coborârea în lumina soarelui și a slavei, printre crengile proaspăt tăiate, în mijlocul cântărilor bunelor nădejdi. (…) Cerul, larg deschis către zarea zărilor, era de-o albăstrime nelumească: văzduh smălțat cu crini, sclipitor și înviorător ca făgăduința ochiului lui Dumnezeu. Stelele nu se...

„Acesta e Fiul Meu Preaiubit!”

N-a fost un simplu botez! N-a semănat decât în linii mari cu cele dinainte, pentru că în ziua aceea Fiul lui Dumnezeu pășea în apele Iordanului. Botezătorul, Ioan, s-a speriat. Era pentru prima dată descumpănit în fața întregului tablou. El știa cine este Isus, atâta vreme cât întregul său mesaj era centrat în jurul Lui. Știa care e diferența între el, muritorul și El, Mântuitorul. Cum ar fi...

Rugăciune către și despre Hristos (7)

Continuare de AICI: Nu mai sunt monarhii, nici chiar republici. Toate orânduirile nu-s decât podoabe și păreri. Plutocrația și Demagogia, surori în duh și țintă, se ceartă de la stăpânirea asupra hoardelor gata de răscoală, rău slugărite de Mediocritatea lefegie. Iar, până una alta, peste amândouă tagmele ce se războiesc, Coprocrația, realitate efectivă și necontestată, a îndoit grumajii...

Rugăciune către și despre Hristos (3)

Continuare de AICI: Știi ce mare-i nevoia pe aceste vremuri de privirea și Cuvântul Tău. Preabine știi că o privire de-a Ta ne poate răvăși, ne poate schimba sufletul; că glasu-Ți ne poate ridica din murdăria nesfârșitei noastre păcătoșenii; mai bine ca noi știi, mult mai adânc decât noi, că venirea Ta nu dă pas și răgaz, în aceste timpuri ce nu Te mai cunosc. Venit-ai cea dintâia oară ca să...

Rugăciune către și despre Hristos (2)

Continuare de AICI: Avem nevoie de Tine, numai de Tine, de nimeni altul. Singur Tu, Cel care ne iubești, poți simți pentru noi toți cei ce pătimim, poți simți mila pe care fiecare dintre noi o simte față de sine însuși. Singur Tu poți simți ce mare-i, nemăsurat de mare, nevoința de-avem de Tine, în această lume, în acest ceas al lumii. Nimeni altul, niciunul dintre nenumărații ce sunt în viață...

Rugăciune către și despre Hristos (1)

Ești încă, zi de zi, printre noi. și cu noi fi-vei cât lumea. Trăiești în mijlocul nostru, alături de noi, pe pământul ce-al Tău e și-al nostru, pe-acest pământ ce L-ai îmbrățișat copil printre copii și osândit printre tâlhari; trăiești cu vii, pe pământul viețuitoarelor care Ți-au plăcut și pe care-l îndrăgești; trăiești o viață neomenească pe pământul muritorilor, poate nevăzut nici chiar de...

Isus și fotbalul

Nu e ce credeți. De fapt, nu prea e. De felul meu nu-mi consum energiile luptând împotriva anumitor înclinații sportive, dar nici nu încurajez părinții să-și de-a pruncii să facă performanță. Cred că sunt zone de risc maxim pentru credință, iar sportul profesionist poate fi una dintre acestea. Știu, există și excepții! Nu le pun la îndoială, dar precauția rămâne totuși regula de bază. Într-o...

Gândul de duminică (24)

Dumnezeu Tatăl, necreat, dincolo de înțelegerea minții, nevăzut, un singur Dumnezeu Atotfăcător; acesta este cel dintâi și cel mai însemnat articol al credinței noastre. Însă al doilea articol este Cuvântul lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, Hristos Isus, Domnul nostru, care a fost arătat dinainte de profeți, potrivit planului profeției lor și potrivit felului cum a hotărât Tatăl; și prin El s-au...

Cea mai (ne)orientată mamă din Biblie

Biblia e plină de tați. Societatea patriarhală a acelor timpuri nu a îngăduit personajelor feminine să iasă în evidență. Cu toate acestea, descoperim și câteva mame, chiar dacă nu întotdeauna pomenirea lor este de bun augur. Faptul și mai interesant e contextul în care apar: întotdeauna în raport cu proprii copii. Printre ele, iat-o și pe mama fiilor lui Zebedei. Personaj inedit prin postura și...

Gândul de duminică (16)

Riscăm să-L percepem pe Isus drept Cel care a vrut să schimbe lumea. La o lectură sumară a Evangheliilor mai că ai crede acest lucru. Unii chiar dezvoltă ideea în anumite scrieri s-au predici. Ca să fiu sincer, și pe mine mă bătea în urmă cu multă vreme acest gând. E îmbietor și confortabil. Istoricul Paul Johnson spunea undeva: Isus nu urmărea să schimbe lumea. Scopul Lui era să-i pregătească pe...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.