Eticheta

cristologie

c

Particularitatea spuselor lui Hristos

Spusele consemnate ale lui Hristos nu sunt gândire formulată. Ele sunt descrieri ale unei intuiții nemijlocite. Ideile se găsesc în mintea Sa ca niște imagini directe, fără a fi analizate în termeni de concepte abstracte. El vede în mod intuitiv relațiile dintre oamenii buni și oamenii răi. Spusele Sale sunt acțiuni și nu adaptări ale conceptelor. El vorbește în cele mai slabe abstracții de care...

Cristologie scrisă cu inima

Am citat la Sărbătoarea Învierii din această carte. Acum v-o recomand în câteva rânduri, deși cei care s-au mai întâlnit cu autorul – Giovanni Papini – știu la ce să se aștepte. Celebrul enciclopedist italian (invidiat ani buni de Mircea Eliade), s-a aplecat asupra biografiei lui Isus cu o oarecare disperare. O frângere a inimii, o scriitură care pare a-și mântui în primul rând...

Dăruirea supremă

Dacă viața lui Isus este un mare gest de slujire și dăruire, de rennțare de sine în beneficiul altora, moartea Sa nu poate fi altfel. Dacă fidel lui Dumnezeu, Tatăl Său, a trăit aducând tuturor salvare, nu-și putea proiecta altfel moartea. Dacă viața i-a fost dăruire continuă celorlalți, moartea trebuia să-i fie dăruirea vieții spre binele celorlalți, dorită și primită de Dumnezeu. Moartea Lui nu...

Cristologie la firul ierbii

Paul Johnson este un autor tot mai îndrăgit și în România. O parte din cărțile lui – precum Intelectualii; O istorie a lumii moderne; Creatorii; O istorie a evreilor – au dobândit deja o anumită notorietate. Cu bucurie semnalez o nouă apariție editorială ce-i poartă semnătura: Viața lui Isus povestită de un credincios (Humanitas, 2012). Am postat AICI un fragment din carte în euforia...

Brațele lui Isus

Universalismul lui Isus s-a vădit de la Întrupare și până la Răstignire. Mama Lui era evreică din naștere, dară Tatăl Lui era Dumnezeu, care se afla deasupra tuturor distincțiilor individuale. Isus nu avea nici casă, nici țară, nici rasă, nici caracteristici tribale sau regionale. Aparținea Împărăției aflate dincolo de spațiu și timp. Dar era unit cu toți oamenii prin iubire. El era filantropia...

Despre impulsul inimii

Sigur că ne putem întreba de ce Dumnezeu nu a făcut o lume în care prezența Sa să fie mai evidentă; de ce Hristos n-a lăsat în lume acea strălucire irezistibilă a prezenței Sale. Acesta este misterul despre Dumnezeu și om, de nepătruns pentru noi. Noi trăim în această lume, în care Dumnezeu nu posedă evidența lucrului palpabil, ci paote fi căutat și găsit doar din impulsul inimii, prin ieșirea...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.