Rugăciune către și despre Hristos (1)

R

Ești încă, zi de zi, printre noi. și cu noi fi-vei cât lumea. Trăiești în mijlocul nostru, alături de noi, pe pământul ce-al Tău e și-al nostru, pe-acest pământ ce L-ai îmbrățișat copil printre copii și osândit printre tâlhari; trăiești cu vii, pe pământul viețuitoarelor care Ți-au plăcut și pe care-l îndrăgești; trăiești o viață neomenească pe pământul muritorilor, poate nevăzut nici chiar de cei ce te caută, poate sub înfățișarea unui calic ce-și cumpără singur pâinea, căci nimeni cu cată la Dânsul.

Ci venit-a vremea să ni te-arăți tuturor, spre a-i da un semn hotărâtor și neîndoios generației noastre. Vezi bine, Isuse, nevoia ce ne roade; vezi bine cât de mare ni-i marea nevoință; nu poți să nu știi cât ni-i de încolțitoare nevoia, cât de haină și adevărată strâmtorarea, sărăcia, deznădejdea; știi bine câtă trebuință avem de mijlocirea Ta, cât suntem de nevoiți să Te-ntorci iarăși pe lume.

Fie și numai pentru un scurt răstimp, o întoarcere neașteptată, pe dată urmată de-o neașteptată plecare; o singură arătare, o venire și o întoarcere, o singură vorbă la venire, o singură vorbă la plecare, un singur semn, o singură dojană, o străfulgerare pe cer, o licărire în noapte, o descpicare a văzduhului, o strălucire în noapte – un singur ceas din veșnicia Ta, un singur cuvânt pe marea-Ți tăcere.

(Giovanni Papini

ca epilog la cartea Viața lui Isus)

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.