Rugăciune către și despre Hristos (3)

R

Continuare de AICI:

Știi ce mare-i nevoia pe aceste vremuri de privirea și Cuvântul Tău. Preabine știi că o privire de-a Ta ne poate răvăși, ne poate schimba sufletul; că glasu-Ți ne poate ridica din murdăria nesfârșitei noastre păcătoșenii; mai bine ca noi știi, mult mai adânc decât noi, că venirea Ta nu dă pas și răgaz, în aceste timpuri ce nu Te mai cunosc.

Venit-ai cea dintâia oară ca să mântui; născutu-Te-ai ca să mântui, grăit-ai ca să mântui; lăsătu-Te-ai răstignit ca să mântui: îndeletnicirea-Ți, fapta-Ți, menirea-Ți, viața-Ți e să mântui. Iar noi, astăzi, în aceste zile cenușii și afurisite, în acești ani ce pari a fi strâns în chenarul lor sporul tuturor grozăviilor și patimilor, avem nevoie fără tăgadă de-a ne vedea mântuiți!

De-ai fi un Dumnezeu pizmuitor și înfricoșător, un Dumnezeu pus pe răzbunare, un Dumnezeu drept, dar numai drept, nu ne-ai asculta rugăciunea. Căci tot răul pe care Ți-l puteau face oamenii chiar și după moarte, mai mare după moarte decât în viață, oamenii Ți l-au făcut; toți, până și cel ce-Ți vorbește alături de ceilalți, Ți l-am făcut. Milioane de iuzi sărutatu-Te-au după ce Te-au vândut, nu doar pe 30 de dinari, nu o singură dată; legiuni de farisei, roiuri de caiafe, osânditu-Te-au răufăcător, vrednic de răstignirea; și de milioane de ori, cu gândul și voința lor, răstignitu-Te-au; veșnica haită de păcătoși asmuțiți acoperitu-Ți-au fața cu scuipat și palme; iar grăjdarii, țârcovnicii, portarii, simbriașii, nedrepților deținători ai banilor și ai puterii, biciutu-Ți-au spatele, sângeratu-Ți-au fruntea, mii de pilați îmbrăcați în roșu și negru, abia ieșiți din scăldătoare, mirosind a unsori, proaspăt deretecați, datu-Te-au de mii de ori pe mâna călăilor, după ce Te-au recunoscut nevinovat; puzderie de guri mirosind a vin cerut-au în nenumărate rânduri dezlegarea hoților răzvrătitori, a ucigașilor spovediți, a ucigașilor știuți de toată lumea, pentru ca Tu să fi târât pe tăpșanul Țestei, spre a a fi ținut pe cruce cu piroane de fier înroșite de foalele fricii, ciocănite pe nicovala urii.

(Giovanni Papini

ca epilog la cartea Viața lui Isus)

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.