Gândul de duminică (24)

G

Dumnezeu Tatăl, necreat, dincolo de înțelegerea minții, nevăzut, un singur Dumnezeu Atotfăcător; acesta este cel dintâi și cel mai însemnat articol al credinței noastre. Însă al doilea articol este Cuvântul lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, Hristos Isus, Domnul nostru, care a fost arătat dinainte de profeți, potrivit planului profeției lor și potrivit felului cum a hotărât Tatăl; și prin El s-au făcut toate lucrurile. Tot El, la plinirea timpurilor… S-a făcut om printre oameni, putând fi văzut și atins, ca să nimicească moartea și să aducă viața la lumină și să aducă la împlinire comuniunea dintre Dumnezeu și om.

În zorii creștinismului (sf. secolului al II-lea), Irineu al Lyonului concepe una dintre primele mărturisiri de credință. Scrisă în limba greacă și păstrată doar într-o traducere armeană, ea uimește prin bogăția de sensuri și prin coerența enunțului. Am redat mai sus primele două articole ale acestui crez, care stau la baza altor mărturisiri de credință ulterioare.

De remarcat nuanțe ale apofatismului („dincolo de înțelegerea minții”), dar și accentul pe unicitatea lui Dumnezeu („un singur Atotfăcător”). Un alt amănunt este legat de cristologie. Întruparea lui Hristos este putenic ancorată în realitatea vechitestamentală („potrivit planului profeției” și „potrivit felului cum a hotărât Tatăl”). Apoi, ca o notă dogmatică, avem demonstrarea umanității lui Hristos („putând fi văzut și atins”) și, în fine, o concluzie soteriologică („să aducă la împlinire comuniunea dintre Dumnezeu și om”).

Mai cu seamă într-o zi de duminică, ar trebui să privim spre aceste izvoare. Ele stau la baza creștinismului nostru modern, chiar dacă au trecut secole de atunci. Nimic nu are voie să le șubreazească nici conținutul, nici formularea. Merită citit și recitit, într-o atmosferă de meditație și rugăciune. Numai bine pentru o zi ca azi, când vara își intră în drepturi iar noi suntem chemați să ne bucurăm de părtășia cu Domnul.

comentarii

  • de unde ati luat acest citat splendid?!?!

    ptr ca in cartea „Identitate crestina in istorie”, a fratelui Daniel Branzai, la pag. 202, in tabelul „Credinta universala”, apare alta formulare
    (in codex – caci in nici o varianta a cartii pe pe net nu apare sectiunea aceea)

  • Dragul meu,
    Nu admit astfel de replici (și ți-o scriu aici… la vedere). Ori găsești alte expresii, ori te abții.
    Nu știu din ce carte am extras acel fragment, il aveam pe notițe mai vechi. Știu că era citat de Philip Yancey undeva, dar nu mai știu care era cartea. Probabil sunt mai multe variante, iar Daniel Brânzei a folosit o altă sursă.

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.