Ereditatea și adolescența

E

Prin conceperea sa, copilul este îmbinarea celor doi părinți și a celor patru bunici, a celor opt străbunici și a celor șaisprezece, să le zicem tot străbunici, până la al treilea neam, de la care se poate observa o moștenire directă. Și ceilalți înaintași își dau partea lor de zestre, cu unele influențe, însă din ce în ce mai mică. E de observat, astfel, cât de mult beneficiază copiii de virtuțile părinților, dar și cât de mult au de ispășit din greșelile lor. Este adevărat că sufletul nu se moștenește printr-un mecanism genetic, ci se creează de Dumnezeu, nu din nimic, ci din plămada etnică „inalterabilă”. Iar de la Dumnezeu nu vine nimic rău. Ceea ce se moștenește în mod evident este forma și întocmirea trupului, precum și „vlaga de viață” pe care o aveau părinții, când au chemat copilul pe lume. De această „vlagă”, care însumează sănătatea sufletească și trupească a înaintașilor, atârnă multe în viața urmașilor. E sigur, predispozițiile și înclinările sufletului se găsesc într-o interferență de destin cu cele ale trupului, cu care într-un fel chiar se împreunează. Așadar, copilul prin ereditate are înscrise în sine toate înclinările unui număr mare de părinți, atât cele bune, cât și cele rele: jumătate de la cei doi părinți, a patra parte de la cei patru bunici și așa mai departe. Nu e vorba despre un determinism biologic, dar predispozițiile ereditare intervin în viața urmașilor cu o anume putere a lor, care în adolescență se dau în vileag. Acum, în prima etapă a tinereții, mai mult decât mai târziu, toate predispozițiile înaintașilor vor ieși la arătare, întâi cele mai puternice, de la părinți, după cum pot să apară porniri de la moși-strămoși, atunci când împrejurările din afară sau întocmirea dinăuntru înlesnește ca să se descopere unele moșteniri îndepărtate. Peste această alcătuire a arborelui genealogic, amestec de grâu și de neghină, stăpânește și o lege a dreptății divine, care nu poate fi nici ea omisă din analiza noastră. 

(Fragment din Adolescența – preludiu la poemul iubirii curate, de Ilie Moldovan, Ed. Reîntregirea, Alba-Iulia, 2014)

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.