Cum a început teologia?

C

Istoria teologiei creștine nu începe cu începutul. Adică, teologia creștină a început mult după umblarea lui Isus Hristos pe pământ, alături de ucenici, și chiar după ce ultimii ucenici și apostoli au murit. Teologia este reflecția Bisericii asupra mântuirii aduse de Hristos și asupra Evangheliei acelei mântuiri pe care au propovăduit-o și explicat-o apostolii secolului I.

Apostolii s-au bucurat de un deosebit prestigiu și autoritate în Biserica Primară. Ei au fost martori oculari ai Învierii. Cât timp au fost în viață, ceea ce își aminteau ei despre învățăturile și faptele lui Isus era suficient pentru împlinirea nevoilor de ucenicizare ale Bisericii Primare. După moartea lor însă, creștinismul a intrat într-o nouă eră, pentru care nu era întru totul pregătit. Nu se mai puteau rezolva disputele doctrinare prin simplul fapt că se apela la apostoli. Generația următoare a fost pusă în situația de a reflecta ea însăși asupra învățăturilor lui Isus și ale apostolilor – și astfel a început teologia.

(O istorie a teologiei, de Roger E. Olson & Adam C. English, trad. Lucian Rotaru, Logos, Cluj-Napoca, 2014, p. 9)

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.